El Consorci de Residus acaba el mateniment d'un dels digestors que transformen matèria orgànica en biogàs

Els treballs, que s'han allargat prop de 3 mesos, han tingut un cost aproximat de 155.000 euros

Societat

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha finalitzat les taques de manteniment, iniciades el passat 3 de març, d’un dels dos digestors de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, equip clau en el procés de digestió en què es descompon el residu orgànic municipal i es converteix en biogàs.

L’equip s’ha buidat per fer una neteja i manteniment integral tant interior com exterior, operació que cal realitzar cada cinc anys. Així, s’han realitzat tasques com la neteja i revestiment de l’interior, la reparació del sistema d’agitació –amb la substitució de les 8 llances d’agitació del biogàs i reforç dels anells de subjecció–, la instal·lació d’un sistema de recirculació superior, la revisió del sistema de neteja automàtica de les llances d’agitació del biogàs i de les vàlvules de seguretat de depressió i sobre pressió, així com la substitució de l’intercanviador de calor.

L’equip tècnic de l’Àrea de Tractament, amb més de 10 anys d’experiència en el procés productiu, també ha dissenyat i implementat millores que permeten allargar el temps en què es produeix l’aturada tècnica, per tant, reduir els costos que implica aquest tipus d’actuació i millorar el procés de digestió amb l’increment de producció de biogàs, actuacions que s’han realitzat en el decurs de l’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària per la Covid-19 amb les mesures de prevenció establertes.

Els treballs de manteniment del digestor van finalitzar el 21 de maig i han estat realitzats per l’empresa Acsa Obras e Infrastructuras, SAU, adjudicatària de la licitació per la realització aquest manteniment amb un cost de 154.868 euros, IVA exclòs.

Edicions locals