El Consell Comarcal insta els ajuntaments a harmonitzar la pressió fiscal a la indústria

Un estudi analitza els principals impostos que afecten les empreses als municipis del Vallès Oriental

Economia

Marañón, Montero i Manils en la presentació de l'estudi
Marañón, Montero i Manils en la presentació de l'estudi

El Consell Comarcal vol encetar el debat per harmonitzar la pressió fiscal que els ajuntaments del Vallès Oriental apliquen al sector industrial. Amb aquest objectiu, aquest dilluns s'ha presentat a Montornès l'estudi L’impacte dels impostos municipals als polígons d'activitat econòmica (PAE) del Vallès Oriental, que planteja una anàlisi de quina és l’afectació que les ordenances fiscals tenen en el desenvolupament de l’activitat econòmica dels municipis, i en especial, als PAE.

"Aquesta ha de ser una eina per iniciar un procés de reflexió per harmonitzar al màxim les condicions fiscals a la comarca", ha explicat el conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, qui ha afegit que "cal enfortir el procés de reindustrialització del Vallès Oriental i, per fer-ho, és millor que els municipis cooperin que no pas competeixin".

L'estudi analitza la regulació dels quatre impostos municipals més importants als 32 municipis del Vallès Oriental que disposen de PAE i a 9 municipis de comarques properes. En concret, els impostos estudiats són aquells que més afecten les empreses, com l'impost de béns immobles (IBI), l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'impost a vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

A banda de l'anàlisi dels impostos, l'estudi també analitza el seu l'impacte en les finances municipals respecte al total d'ingressos corrents, i també fa una anàlisi de la pressió fiscal que suposa per a les empreses.

Com a conclusions, el tècnic de PAE del Consell Comarcal, Albert Marañón, destaca que l'IBI és l'impost que afecta de manera generalitzada a més activitats econòmiques i, al mateix temps, el que més ingressos suposa per a les finances municipals. En 19 dels 39 municipis, els que disposen de major superfície de polígons, s’apliquen tipus impositius diferenciats per a la indústria que són, en tots els casos, més elevats que el tipus establert per als béns urbans.

Els quatre impostos principals

De mitjana, la recaptació de l'IBI representa un 33% del conjunt d’ingressos corrents. Entre els municipis amb menor proporció d’ingressos d’IBI hi ha Granollers, amb un 23%, mentre que a les Franqueses és del 28%. Un dels factors que condiciona aquesta proporció, més enllà dels tipus impositius fixats, és l’any de la darrera ponència cadastral i la situació econòmica del moment. A Granollers i les Franqueses les darreres revisions cadastrals són de finals dels anys 90. Per habitant s’ingressen 360 euros de mitjana, tot i que Granollers i les Franqueses queden per sota dels 300 euros per habitant a l'any.

Pel que fa als ingressos de l'IAE, la mitjana comarcal és de 5% sobre el pressupost de cada ajuntament. En aquest cas s'enfila fins al 6% a Granollers i fins al 10,5% a les Franqueses, ja que són dos municipis amb molta indústria. En euros, la mitjana és de 78 euros per habitant; a Granollers la xifra baixa a 75 euros per habitant, mentre que a les Franqueses es dispara fins als 101 euros per habitant.

En l'impacte de l'IVTM sobre el pressupost no hi ha gaire diferència entre municipis. A gairebé tots oscil·la entre el 4% i el 7% dels ingressos municipals, amb un ingrés mitjà per habitant de 65 euros. En aquest cas, Granollers i les Franqueses estan lleugerament per sota de la mitjana.

Finalment, pel que fa a l'ICIO, té un impacte mitjà sobre els ingressos corrents de l'1,6% sobre el pressupost municipal. A Granollers se situa en l'1,3%, i a les Franqueses puja fins al 2,2%. En euros, l'ingrés mitjà és de 14 euros per habitant. A Granollers és de 16 i a les Franqueses és de 22 euros per habitant.

Treball conjunt entre municipis

Per la seva banda, l'alcalde de Montornès del Vallès i conseller comarcal, José Antonio Montero, ha destacat "la importància de l'àmbit local en el desenvolupament econòmic". "Fa molts anys que ens reivindiquem perquè pensem que des de l'àmbit local i els ajuntaments, des de la proximitat, hi ha moltíssima feina a fer", i ha fet valdre la concertació territorial i la visió territorial. "Cal aixecar la mirada estratègica, cal fer visió àmplia i treballar conjuntament", ha comentat.

Edicions locals