El Consell Comarcal presentarà més de 30 al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès

Entre d'altres, destaquen la interconnexió de l'R2 i l'R3 a les Franqueses i la línia orbital ferroviària Sabadell-Granollers-Mataró

Societat

El Consell Comarcal presentarà més de 30 al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès
El Consell Comarcal presentarà més de 30 al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès | Arxiu

Impulsar la línia orbital ferroviària Sabadell-Granollers-Mataró, desdoblar i millorar l'R3, executar l'intercanviador R3-R8, millorar els accessos ferroviaris a Barcelona, connectar les línies R2 i R3 a les Franqueses, fer més aparcaments d'intercanvi i garantir la parada dels regionals de l'R11 a Granollers i Mollet. Aquestes són algunes de les al·legacions que presentarà el Consell Comarcal del Vallès Oriental al Pla de Mobilitat del Vallès, un pla redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i que ha de guiar les actuacions de l'àmbit fins al 2026.

L'objectiu de les al·legacions, 32 en total, és demanar més inversions a la comarca i la participació del territori en l'execució i el seguiment del pla. Entre d'altres, les al·legacions expressen la preocupació per l'emergència climàtica i la qualitat de l'aire i demanen que el PEMV sigui més ambiciós en el transport públic i la mobilitat no motoritzada.

"Volem més concreció en les actuacions, més ambició en la promoció del transport públic, ens preocupa l'emergència climàtica i la qualitat de l'aire, volem que es compti amb el territori i la participació pública i volem garanties de coordinació i seguiment que assegurin l’execució de les actuacions en el termini previst", diu el president del Consell Comarcal, Francesc Colomé.

Des del Consell Comarcal es considera necessari posar al dia les inversions en mobilitat al Vallès Oriental després d'endarreriments històrics com el de l'R3 i que els últims anys s'hagi invertit sobretot en línies de metro i en la prolongació dels ferrocarrils a Sabadell i Terrassa. A més, es demana que es tingui en compte que el Vallès Oriental és una comarca diversa i complexa, amb més superfície, municipis, pobles i nuclis que no pas el Vallès Occidental.

El text recorda que fins ara s'han prioritzat les inversions a les zones més poblades i apunta que també cal garantir un desenvolupament territorial equilibrat i la igualtat d'oportunitats en una comarca amb molta població dispersa i serveis de transport públic molt deficitaris o inexistents.

Millores a la xarxa viària i més transport públic

A més de l'aposta clara pel ferrocarril, les al·legacions també reclamen la creació d’una xarxa pedalable estructurant per a la mobilitat quotidiana i aparcaments segurs a totes les estacions. També es demana millorar la xarxa capil·lar de transport públic, inclòs el transport a demanda, per cobrir la població dispersa de la comarca, així com la millora integral i a fons de la xarxa viària existent i especialment dels enllaços de la C-33 i la C-59.

Altres al·legacions fan referència a la mobilitat de mercaderies als polígons i a lanecessitat de considerar totes les aportacions que es van fer en la sessió de presentació del PEMV aprovat inicialment que va tenir lloc al febrer a les Franqueses, així com a lacoordinació amb l'Estat, del qualdepenen el 76% de les inversions, i la participació dels ens locals i la societat civil en l'execució i el seguiment del PEMV.

Respecte al Quart Cinturó o ronda del Vallès, es reclama que es tingui en compte el territori per a qualsevol decisió sobre l'oportunitat, traçat o característiques d'aquesta infraestructura.

Edicions locals