El portal de transparència incorpora les dades de gestió de la crisi del coronavirus

En mig any l'Ajuntament ha rebut 90 instàncies requerint informació, la meitat de les quals s'han resolt i les altres estan en tràmit

Societat

Alba Barnusell va presentar l'informe de compliment de la llei de transparència al ple de juliol
Alba Barnusell va presentar l'informe de compliment de la llei de transparència al ple de juliol

L'equip de govern ha rendit comptes al ple de l'informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència per part de l'Ajuntament de Granollers, un tràmit que s'estableix en el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Granollers que es va aprovar el juliol de 2018. La regidora Alba Barnusell va explicar com el consistori ha avançat en aquest sentit en el darrer mig any i ha assegurat que el compliment de la llei "no és fàcil i requereix una actualització constant".

El compliment de la legislació es divideix en tres apartats: dret d'accés, publicitat activa i bon govern.

Pel que fa al dret d'accés a la informació, entre els mesos de gener i juny, s'han presentat 90 sol·licituds de dret d’accés a la informació. Totes han estat estimatòries, excepte una sol·licitud i en dues ocasions la persona interessada ha desistit del tràmit. S’han resolt 47 sol·licituds i 43 estan en tràmit. Les principals peticions tenen a veure amb urbanisme, activitats i instal·lacions, i un parell relacionades amb la fase de desescalada de la Covid-19.

Barnusell va explicar que "no consta cap expedient durant aquest termini adreçat a la Comissió de Garantia de Dret d’Accés en què sigui denunciat l’Ajuntament de Granollers. Tampoc consta cap recurs jurisdiccional pendent en matèria de transparència ni cap recurs contenciós administratiu en matèria de dret d’accés, ni cap expedient d’accés dels electes locals pendent".

Pel que fa a la publicitat activa que es posa a disposició de la ciutadania per mitjà del web municipal i de la seu electrònica, els indicadors es compleixen al 100%. De fet, la regidora recordava que Granollers ha rebut el Segell InfoParticipa de reconeixement a la transparència dels webs de les administracions locals, que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, un grup de recerca reconegut per la UAB i la Generalitat de Catalunya. Per segon any consecutiu, Granollers ha assolit el 100% dels indicadors que inclouen informació dels representants polítics, la gestió dels recursos col·lectius i dels recursos econòmics, i les eines que s'ofereixen per a la participació ciutadana. El Segell InfoParticipa s’ha concedit a 113 ajuntaments però només 32, entre ells Granollers, han assolit una puntuació de 100%.

Arran de la crisi de la Covid-19, seguint les indicacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya, s'ha publicat un apartat específic sobre la gestió de la pandèmia al portal de transparència de l'Ajuntament, amb informació de la gestió i organització. En aquest espai web s'hi recullen les resolucions, els contractes i compres d'emergència fets al llarg d'aquests mesos, i els criteris d'actuació dels diferents serveis de l'Ajuntament per garantir el funcionament de l'organització. Entre les dades, hi ha les 18.658 atencions telemàtiques o telefòniques a l’OAC durant l’estat d'alarma; les atencions de Serveis Socials de l’Ajuntament, que s'han incrementat gairebé un 50% respecte als mateixos mesos de l'any anterior; i les més de 2.200 atencions que ha fet l'oficina d'habitatge, en poc més de dos mesos.

A més, en aquest portal s'hi pot trobar un recull d'indicadors que mostren l'impacte socioeconòmic de la Covid-19 a Granollers.

Pel que fa a l'àmbit del bon govern –amb principis d'igualtat, neutralitat i imparcialitat–, Barnusell recordava que el juliol de 2018 l'Ajuntament de Granollers es va adherir al codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals aprovat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (conegut popularment com a codi ètic). En aquests darrers dos anys s'ha avançat en l'aplicació d'aquest codi ètic i en els propers mesos s'acordaran els instruments que han de permetre la seva completa aplicació –"el registre de regals, el manual d'agenda dels regidors i regidores, l'automatització de processos administratius per una publicació més regular, avançar en el portal de dades obertes per fer-les més entenedores i en el desenvolupament de cartes de serveis", detallava la regidora–.

D'altra banda, es plantegen diverses línies de treball per implementar en un futur com adaptar la política de transparència a l’Agenda 2030, especialment l’ODS 16 (Pau, justícia i institucions sòlides).

Tot i l'obligatorietat de la llei, Barnusell assegura que també es voluntat del consistori i una oportunitat per a la transformació, "de fer les coses el millor possible, d'obrir les portes i posar tots els processos a disposició de tota la ciutadania". "Per tots els grups municipals, la transparència és una eina bàsica de la gestió pública", concloïa la regidora ponent.

Edicions locals