Jordi Terrades: 'Els recursos locals han de continuar sent locals'

L'Ajuntament, a l'expectativa del nou decret que suspendrà el sostre de despesa per destinar el superàvit a inversions

Societat, Política

Jordi Terrades: 'Els recursos locals han de continuar sent locals'
Jordi Terrades: 'Els recursos locals han de continuar sent locals'

Els efectes socioeconòmics de la Covid-19 han trastocat les arques dels ajuntaments, que darrerament fan mans i mànigues amb els pressupostos per fer front a les despeses extraordinàries generades per la pandèmia. Precisament, el Congrés va tombar la setmana passada el decret llei que havia de permetre al govern espanyol fer ús dels romanents municipals.

També fixava que els ajuntaments podien utilitzar part del seu superàvit per afrontar els efectes de la pandèmia, uns estalvis que estan bloquejats des del 2013 arran de l’anomenada llei Montoro de sostenibilitat financera. La condició per fer servir els estalvis, però, era que els ens locals cedissin els seus romanents al govern de l'Estat, cosa que no van veure amb bons ulls la majoria d’ajuntaments de l’Estat.

El decret preveia que els ajuntaments que cedissin els seus estalvis podrien utilitzar, entre 2020 i 2021, com a mínim el 35% dels fons aportats –5.000 milions d'euros a tot l’Estat–. Aquest any se’n tornaria el 40% i l’any que ve, la resta. La quantitat restant s’aniria tornant en un termini de 10 anys a partir del 2022. Per tirar endavant, les entitats locals havien de constituir voluntàriament un préstec a favor de l’Estat pel total dels seus romanents de tresoreria, i les aportacions s’haurien d’haver destinat a inversions "financerament sostenibles" en tres àmbits prioritaris: agenda urbana i mobilitat sostenible, cures de proximitat i cultura.

Segons dades del Ministeri d’Hisenda, el total d'estalvis de Granollers era l’any passat de 26.098.000 euros (425 euros per habitant), un dels més elevats de Catalunya. A les Franqueses, per exemple, l’estalvi era d’1.426.000 euros (71 euros per habitant). El regidor d’Hisenda de Granollers, Jordi Terrades, afirma que la proposta “no era una confiscació de recursos, sinó una cessió voluntària”, i apunta que “es va plantejar en un moment en què encara no s’havien aconseguit els fons europeus”.

No obstant això, assegura que “els fons locals han de continuar sent locals”, i en aquest sentit recorda que el ple ja es va mostrar contrari a cedir el romanent de l’Ajuntament a cap altra administració. “Tot i que en cas de necessitat no hauria estat un mal negoci financer, perquè Granollers hauria pogut disposar a curt termini de 7 o 8 milions d’euros, el termini marcat per recuperar tots els diners, 10 anys, era massa elevat”.

Després que el Congrés tombés el decret sobre romanents, el Ministeri d'Hisenda ha anunciat que suspendrà el sostre de despesa aquest any en un nou decret de mesures urgents, que permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit amb l'objectiu de finançar inversions. “Veurem què diu la lletra petita del nou decret –diu Terrades–, però som partidaris de poder gastar el romanent en inversions per a la ciutat”.

Edicions locals