El programa Granollers entra en Simbiosi, premi europeu a la Promoció Empresarial

Impulsat per Granollers Mercat, el programa promou l'economia circular i una gestió més eficient dels recursos

Economia

La prova pilot de deixalleria industrial al polígon Jordi Camp, un dels projectes de Granollers entra en Simbiosi
La prova pilot de deixalleria industrial al polígon Jordi Camp, un dels projectes de Granollers entra en Simbiosi

Els Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 han guardonat, en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l'eficiència en els recursos, el programa Granollers entra en Simbiosi, impulsat per l'Ajuntament de Granollers. El jurat ha valorat el treball per promocionar l'economia circular en la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial granollerí.

Granollers entra en Simbiosi impulsa una gestió més eficient i sostenible dels recursos i dels entorns industrials, especialment els residus i l'energia, aplicant els principis de la simbiosi industrial i incorporant la visió de l'economia circular en les pràctiques empresarials. El programa valora la proximitat i potencia la col·laboració entre les empreses de Granollers per generar entorns que afavoreixin la sostenibilitat i la competitivitat simultàniament.

També promou la col·laboració empresarial a diferents nivells, fent de la simbiosi un element diferencial del teixit productiu local, treballant per maximitzar l'ús dels recursos, la transició energètica cap a energies renovables i la millora mediambiental del territori.

El programa compta amb la participació de les associacions dels polígons de la ciutat, i entre les línies d'actuació destaquen els projectes col·laboratius ja en marxa, com el gestor energètic compartit, la deixalleria industrial o la generació solar compartida. A més, s'ha creat la plataforma GRID Granollers per donar sortida a recursos no aprofitats i enfortir la relació entre les empreses locals.

Des de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses, es fa assessorament en economia circular a les empreses i s’acompanya en l'anàlisi d'oportunitats de simbiosi per a la indústria.

Edicions locals