El 14-F crida a les urnes 44.009 electors de Granollers

L'Ajuntament ha preparat un dispositiu amb més de 100 persones per mantenir els protocols de seguretat a cues i meses

Societat, Política

Diumenge 14 de febrer, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, el cens d'electors a Granollers serà de 44.009 persones, que podran votar repartides en 70 meses i 30 col·legis electorals. Per garantir el compliment de les mesures sanitàries, l’Ajuntament de Granollers ha treballat un dispositiu amb més de 100 persones (més del doble que les darreres eleccions) que vetllaran pel funcionament i la seguretat durant tota la jornada electoral.

Entre altres mesures, es facilitarà material de protecció (mascaretes, EPIs, gel...) als membres de les meses i als col·legis electorals se seguirà tota la normativa de distància i higiene, hi haurà el material necessari i se seguiran els protocols determinats.

En aquest sentit, hi haurà personal acreditat que supervisarà l’accés als locals electorals, organitzarà les cues, vetllarà perquè es mantinguin les distàncies, es faci la neteja de mans i es complexi l’obligació de l’ús de la mascareta en tot moment, excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la identificació de les persones o per impossibilitat per raons mèdiques.

Els col·legis electorals tindran una entrada i una sortida diferenciada, estaran ventilats i l’accés es limitarà a dues persones per mesa (una persona votant i l’altra a l’espera de votar amb la distància indicada). Les persones electores faran cua fora del col·legi, amb una cua per mesa i respectant les distàncies de seguretat senyalitzades a terra (1,5 metres).

També hi haurà 3 equips de treball per fer la neteja de les superfícies als locals durant la jornada electoral i, abans i després de les eleccions, es farà la desinfecció de tots els espais i els seus entorns.

Pel que fa al vot a la mesa electoral:

- Els votants exhibiran el seu document oficial d’identificació de manera que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries; els membres de la mesa no tocaran en cap cas el document. Les meses podran fer ús una safata per col·locar-hi el document oficial d’identificació si calgués acostar-lo als membres de la mesa per sota de la distància de seguretat.

- Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí que retiraran el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran a la persona que emeti el vot que mostri el sobre per comprovar que n’hi ha un de sol. Els votants situaran el vot a l’interior de l’urna.

- Els votants no es retiraran la mascareta a excepció que la mesa li ho requereixi de forma momentània per facilitar-ne la identificació.

- Només podrà haver-hi una persona votant en el front immediat de cada mesa, llevat que necessitin assistència.

- Els interventors/es i apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat (mínim 1,5 metres) amb els votants i els membres de la mesa en tot moment.

Horaris recomanats de votació

Es recomanarà a la ciutadania votar segons una distribució de franges d’acord amb la situació sanitària personal:

- De 9 a 12 h: Els col·lectius de risc votaran preferentment durant les 3 primeres hores de la jornada electoral.

- De 12 a 19 h: Els votants no que no pertanyen a col·lectius de risc ni estan en quarantena votaran preferentment en aquesta franja.

- De 19 a 20 h: Els col·lectius de persones en quarantena —contagiats, contactes estrets i sospitosos— votaran durant la darrera hora de la jornada electoral. Durant la darrera hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d'alta seguretat.

Canvis en els col·legis electorals i les meses de votació

La distribució de les meses i dels col·legis presenta canvis significatius amb motiu de la Covid-19. D’aquesta manera, hi ha 7 locals electorals, que es van fer servir per a les darreres eleccions, que s’han considerat no aptes per aquest procés electoral: Institut Marta Estrada, Local Municipal Granollers Nord, Centre de Salut Mental Benito Menni, antic Col·legi Educem, escola Mestres Montaña, Masia Tres Torres i escola Joan Solans. És per això que s’habiliten 7 nous col·legis electorals: Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, Centre Cívic Jaume Oller, Centre Vallès, CTU-Roca Umbert, Escola Jardí- Nexe Esportiu, Espai Social Granollers i Pavelló Poliesportiu de Can Bassa.

També hi ha 5 col·legis electorals que, tot i continuar en el mateix edifici que en comicis anteriors, han modificat l’espai habitual destinat a les votacions per tal de tenir més amplitud i més seguretat. És el cas de l’Escola Municipal del Treball i l’institut Celestí Bellera, on es votarà al gimnàs; el Pavelló del Congost, on les votacions es faran a les pistes; el Casino, on s’ha habilitat la Sala Joan Bretcha; i l’Escola Pia, on les votacions es faran al menjador. A més, d’aquests canvis hi haurà locals que passaran de tenir 2 meses a tenir-ne 3, d’altres que, al contrari, passen a tenir menys meses.

Els electors han rebut al seu domicili la targeta de l’INE on s’especifica a quin col·legi i mesa s’ha d’anar a votar. Aquesta informació també es pot consultar, si es disposa de certificat electrònic, a través de la Seu Electrònica o es pot consultar telefònicament a l’OAC (93 842 66 10 o al 010), també el mateix dia de les eleccions.

A més, l’Ajuntament de Granollers posa a disposició de la ciutadania un mapa interactiu on es pot consultar el col·legi electoral assignat introduint l'adreça del domicili.

 

Recomanacions de l'Ajuntament per votar amb seguretat

- Consulta el teu col·legi i mesa electoral abans d’anar a votar

- Porta el sobre de votació preparat de casa

- Consulta les franges horàries recomanades de vot

- Porta mascareta

- Respecta les distàncies de seguretat a les cues exteriors i també a l’interior del col·legi

- Fes higiene de mans a l’entrada del col·legi i evita el contacte amb altres persones

- Porta el sobre de vot i la identificació preparada quan entris al col·legi

- Quan acabis, no et quedis a l’entorn del col·legi per evitar aglomeracions

Edicions locals