Alerta per l'augment d'accidents greus a la feina

L'any passat, al Vallès Oriental van incrementar-ser un 30% els accidents greus i mortals: dels 37 del 2019 als 48 del 2020

Economia

CCOO es va mobilitzar dimecres, Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball, per reclamar més prevenció
CCOO es va mobilitzar dimecres, Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball, per reclamar més prevenció

L’any passat, 10 persones van morir al Vallès Oriental en accidents de treball, mentre que l’any anterior havien estat quatre. A més, també hi va haver un increment pel que fa al nombre d’accidents greus, que van passar de 33 a 38, mentre que els accidents lleus van disminuir notablement, de 5.309 a 3.954, sobretot per la reducció de l’activitat laboral arran de la pandèmia i per l’increment del teletreball en alguns sectors.

Així ho recullen les dades de sinistralitat laboral de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades també apunten que la majoria d’accidents laborals es produeixen en treballadors fixos (62,1%), mentre que en un 6,1% dels casos no s’especifica quin tipus de contracte té la persona que ha patit l’accident.

A més, gairebé 8 de cada 10 persones sinistrades són homes, que també pateixen accidents més greus. Pel que fa a l’evolució dels últims anys, les dades s’han mantingut més o menys estables la darrera dècada, amb dos repunts importants en mortalitat: el 2018 i el 2020, quan van registrar-se 8 morts per cada 100.000 treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social (RGSS). El 2017 en canvi, no es va haver de lamentar cap accident mortal.

Pel que fa a sinistres greus, les dades han oscil·lat entre els 19 i els 36 accidents cada any per cada 100.000 habitants, i els lleus entre els 3.560 i els 4.336 accidents anuals per la mateixa proporció de població. Actualment, els treballadors vallesans afiliats al RGSS són poc més de 116.200 persones.

Davant d'això, els sindicats reclamen reduir la precarietat laboral i augmentar els recursos destinats a salut, seguretat i prevenció.

Edicions locals