Creixen un 32% en un any els perceptors de renda garantida

La pandèmia ha comportat forts increments d'atur i ha deixat moltes famílies sense ingressos

Economia

Creixen un 32% en un any els perceptors de renda garantida
Creixen un 32% en un any els perceptors de renda garantida

Segons dades fetes públiques per l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental, d’acord amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 31 de desembre de 2020 hi havia al Vallès Oriental 4.830 persones que percebien una renda garantida de ciutadania, una prestació social implantada fa tres anys a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa per promoure'n l'autonomia. Aquesta xifra és un 32% més elevada que la registrada a finals de 2019.

De fet, si es compara l’increment de variació del 2019 respecte al 2018, la xifra no va arribar a augmentar més d’un 5%. Aquesta diferència, segons l’Observatori, "posa en relleu l’augment excepcional de les persones destinatàries el darrer any, i molt especialment a l’inici del segon trimestre", quan la pandèmia va deixar moltes famílies sense cap mena d'ingrés. En relació amb la població de la comarca, hi havia 11,7 perceptors per cada 1.000 habitants, taxa que ha augmentat 2 punts percentuals respecte als anys anteriors.

En pot ser beneficiari tothom qui, en els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, de 664 euros. Així, la quantitat a percebre oscil·la entre aquests 664 euros per a una per-sona sola fins als 1.208 euros per a famílies de 5 o més membres. La quantia mitjana per persona se situa ara en 336 euros.

A Catalunya, els perceptors d'aquesta renda han augmentat un 22%, fins als 150.215 destinataris: la majoria dones (60,4%) d'entre 35 i 50 anys que viuen soles o amb fills a càrrec. A l'àrea metropolitana només hi ha dues comarques per sobre la mitjana catalana, que és de 13 perceptors per cada 1.000 habitants: el Vallès Occidental, amb 16 perceptors per cada 1.000 habitants, i el Maresme, amb 13,1.

ERO per a 400 persones al març

Els efectes econòmics de la pandèmia encara continuen sent importants i, de fet, durant el mes de març el Vallès Oriental va registrar 23 expedients de regulació d'ocupació (ERO), que van afectar directament 407 treballadors, amb la suspensió de contracte o la reducció de jornada. D'aquests ERO, la majoria van ser en l'àmbit industrial (43%) i el comerç (26%). Per municipis, Granollers va registrar set expedients, amb 57 afectats, i les Franqueses dos, amb 56 persones afectades.

Edicions locals