El CNG dóna per acabat el vot de censura i els seus impulsors podrien denunciar tot el procés als tribunals

Els socis Toni Gili i Gustavo Brun han emplaçat a la junta directiva i al regidor d'Esports a una reunió el pròxim dijous, 13 de maig

Esports

El Club Natació Granollers ha donat per finalitzat el vot de censura, que havien impulsat els socis Toni Gili i Gustavo Brun. La junta directiva informa en un comunicat que el 6 de maig, data límit per presentar el 15% de les signatures dels socis, "va acordar la finalització del procediment de vot de censura, en no haver-se presentat les signatures per part dels promotors". Pel que fa als impulsors, no estan d'acord amb el procés del vot de censura i emplacen a una nova reunió el pròxim dijous. 

Segons el club granollerí, la sol·licitud de vot de censura es va presentar el passat dijous 8 d’abril, iniciant així els tràmits del mateix conforme s’estableixen els Estatuts del Club, i informant els promotors de la convocatòria d’una Junta Directiva pel 6 de maig, per al recompte dels suports de la sol·licitud de vot de censura, que havien de superar el 15% dels membres de ple dret, per tal de poder convocar una Assemblea General per debatre i votar el vot de censura presentat". Com que no s'ha aportat cap signatura, el club ha finalitzat el procediment del vot de censura. "Volem reiterar, tanmateix, que la Junta Directiva ha facilitat des del primer moment el procés, detallant la manera de procedir i facilitant la documentació requerida pels promotors, com són el llibre de socis i sòcies i l’auditoria; documents que va estar posada a la seva disposició per a la seva consulta i que cap dels dos socis sol·licitants es van presentar en dia i hora concertada [23 d'abril]", informa la directiva en un comunicat, que reitera que el procés del vot "ha seguit en tot moment la normativa vigent i amb el recolzament dels serveis jurídics del club"

Pel que fa als impulsors, expliquen mitjançant una nota que no es van presentar a la reunió perquè no van obtenir resposta per banda de la junta directiva si podrien veure l'auditoria dels comptes del club. "Volem sol·licitar un vot de censura perquè estem preocupats pels 130.000 euros que ha perdut el club en l'exercici passat, i que vostès haurien de tornar amb el seu patrimoni; estem preocupats perquè des del setembre del 2020 fins aquest abril del 2021, no sabem les pèrdues que vostès han generat amb la seva mala gestió econòmica", apunta la nota, que afegeix estar preocupats també per les instal·lacions, el tancament de la piscina interior o la situació dels treballadors del club.  A més, els impulsors no donen validesa al procés del vot de censura perquè l'acceptació de la sol·licitud "no la donem com a vàlida, ja que hauria d'haver estat signada per la secretaria o el president, i va venir signada per un treballador de l'entitat", apunta la nota.  

A banda de tot això, els impulsors del vot de censura emplacen a una nova reunió amb el president Eduard Escandell; el tresorer i la secretaria del club; i el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer, per aquest dijous, 13 de maig, amb la voluntat d'establir "el dia de l'inici de la moció de censura, per recollir les firmes necessàries, actualment no sabem quants socis tenen dret a vot i per tant quin és el 15% que es necessita". "Si n tenim notícies seves, ho posarem en coneixement de la Fefederació Catalana de Natació, el Tribunal Català de l'Esport, el Consell Català de l'Esport i si fes falta, als jutjats ordinaris", diu el comunicat dels impulsors del vot de censura. 

Edicions locals