Aprovada la creació del Consell de l'FP i l'Ocupació del Vallès Oriental

L'objectiu de la iniciativa, impulsada per la TVOA, és fer una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis d'FP de la comarca

Economia

Aprovada la creació del Consell de l'FP i l'Ocupació del Vallès Oriental
Aprovada la creació del Consell de l'FP i l'Ocupació del Vallès Oriental

El ple del Consell Comarcal, celebrat dimecres, va aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallès Oriental i el seu reglament de funcionament. Prèviament, al juny, va ser validat pel Consell d'Alcaldies. Es tracta d'un nou espai impulsat per la Taula del Vallès Oriental Avança (TVOA) per planificar, de manera conjunta, integrada i coherent, la formació professional que s'ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu locals i comarcal, a mitjà i llarg termini.

El Consell de l'FP es proposa, entre d'altres, planificar l'oferta d'FP per ajustar-la a les necessitats dels sectors i les empreses del territori; mantenir un mapa actualitzat i accessible a tothom dels serveis de formació professional de la comarca; gestionar les propostes de millora i d'actuació de centres educatius i formatius, ajuntaments i empreses; impulsar l'FP dual i les relacions entre centres i empreses per reforçar els vincles per a la realització de pràctiques; impulsar centres d'FP integrada; i promoure projectes pilot d’innovació d'FP al territori.

També fomentar la innovació i la recerca en la formació; potenciar la mobilitat i les pràctiques internacionals; prestigiar l'FP al Vallès Oriental; i fer difusió de l'oferta formativa i dels perfils professionals amb més demanda dins del mercat de treball.

Des de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA) es considera que el mercat laboral està en un procés de canvi constant, i que és imprescindible l'adquisició de nous aprenentatges i competències al llarg de la vida per garantir la inclusió laboral i social i millorar la competitivitat de les empreses. Per això reclama adaptar la formació professional als nous models productius de les empreses i acompanyar les persones en la seva presa de decisions personals, acadèmiques i professionals mitjançant la informació i l'orientació, sobretot en les transicions educatives.

Edicions locals