L'IBI i l'IAE incrementaran un 1,5% el 2022 i el rebut d'escombraries, un 6,9%

Tot i la pandèmia, el govern municipal ha mantingut el criteri sobre la pressió fiscal d'augment sostingut durant aquest mandat, després d'anys de congelació dels imports

Societat

La taxa d'escombraries és la que més s'apuja, amb un increment de 10 euros anuals des d'enguany
La taxa d'escombraries és la que més s'apuja, amb un increment de 10 euros anuals des d'enguany | Il·lustació: Pau Farell

De cara als impostos i taxes municipals per a 2022, el govern granollerí ha mantingut el criteri que ja va anunciar a inicis de mandat sobre l'increment progressiu i sostingut de la pressió fiscal "per donar una certa fiabilitat als serveis públics municipals i als contribuents", deia el regidor d'Hisenda, Jordi Terrades, dimarts al ple municipal. El també portaveu del PSC explicava que l'Impost de Béns Immobles Urbans (IBIU) i de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) tindran, com en aquest exercici de 2021, un increment de l'1,5%, "tot i que l'IPC d'aquest any es preveu que arribi al 2,8%", puntualitzava.

Per a Terrades, la crisi de la Covid és diferent de la crisi financera de 2008, quan el govern va decidir no augmentar la pressió fiscal durant 8 anys, amb la congelació d'impostos i taxes. Ara, tot i que "és veritat que el camí deixa situacions molt complexes de vulnerabilitat que es podran abordar en el debat pressupostari, la crisi té una recuperació mantinguda i pensem que la proposta que fem no és agosarada".

L'aspecte de les ordenances fiscals que més incrementarà, però, és el rebut de les escombraries domiciliàries, que situarà l'augment en un 6,9%, és a dir que suposarà 10 euros més anuals, de manera que passarà dels 145 euros d'enguany als 155 per habitatge el 2022. De fet, l'any passat, el rebut també es va apujar 10 euros, que llavors suposava un 7,41% d'increment respecte a 2020. Terrades també alertava que, tot i l'augment de la taxa, aquesta no cobreix el total de la despesa del servei.

També en l'àmbit de la gestió de residus, com a novetat, s'ha augmentat un 5% la bonificació per al contribuent que acreditin fer ús de les deixalleries del municipi en 5 o més ocasions, una proposta d'ERC que el govern ha acceptat.

Reducció del 25% en les terrasses a la via pública

En el cas de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires  –després de la reducció del 50% de les tarifes aprovada per al 2021 per tal d'ajudar a la recuperació de la crisi provocada per la Covid en el sector de la restauració– es recuperen parcialment les quotes i es manté una reducció del 25% sobre les tarifes de 2020, de manera que la tarifa sencera no es pagarà fins al 2023.

Aquest increment gradual és fruit d'un acord amb els grups de l'oposició, que demanaven al PSC rectificar la proposta inicial de recuperar el 100% de la tasca en el proper any.

Respecte a la taxa per estacionament regulat a la via pública –zona blava– es produeix un augment del 5%. El regidor ponent recordava que les tarifes estaven congelades des de 2013, com també les de serveis educatius i conservació del cementiri que s'havien mantingut des de 2011. Així, la modificació aprovada dimarts proposa l'increment del 3% de les tarifes de l'Escola Municipal de Música i d'un 15 % (1,85 euros) per nínxol en el rebut anual de conservació del cementiri, i un 20% en el cas dels panteons.

Pel que fa a les bonificacions, s'estén a les famílies monoparentals la bonificació pels serveis educatius musicals fins ara prevista per a les famílies nombroses. Per últim, s'actualitza el redactat de la bonificació de l'impost sobre béns immobles per la instal·lació de sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

Arran de tots aquests canvis tributaris, l'Ajuntament incrementarà el pressupost d'ingressos en 749.000 euros.

L'opinió dels grups municipals

Les ordenances fiscals per al 2022 s'aprovaven amb els vots a favor del govern del PSC i d'ERC, qui considerava l'augment moderat. Amb tot, la portaveu republicana, Núria Maynou, reconeixia "preocupació per l'increment de l'IBI" i demanava més bonificacions. "La llei ho dificulta, així que hem demanat vincular els ajuts a través dels pressupostos", deia. De fet, el regidor d'Hisenda apuntava que algunes de les propostes dels grups de l'oposició "no tenen encaix en el debat d'ordenances i sí en el pressupostari. Ara s'obren tres setmanes per abordar-ho plegats", deia. El ple d'aprovació del pressupost general per a 2022 serà el 15 de novembre.

Entre altres propostes d'ERC que no han prosperat, també hi ha un recàrrec del 50% de l'IBI en els pisos buits, crear una bonificació de fins al 95% per als habitatges que es lloguin sota el preu referencial de l'Agència d'Habitatges, i augmentar les bonificacions a vehicles amb etiqueta ambiental. A més, com és habitual des de fa anys, ERC reclama la tarifació social als preus públics i un estudi per a la implantació de la taxa amazon a les grans empreses.

Per la seva banda, el regidor de Junts, Josep Maria Noguera, considerava que encara s'està en fase de recuperació de l'activitat d'alguns sectors i que "aquesta es pot estroncar; continuem plens d'incerteses". Noguera lamentava que l'IAE s'apliqui independentment dels resultats de l'empresa contribuent, si no "pel carrer o la zona on està emplaçada. No ajuda a la recuperació", concloïa i anunciava una "abstenció exigent i expectant".

Ciutadans i Primàries hi votaven en contra. Els primers perquè demanaven la congelació d'impostos i taxes, i els segons proposaven una "fiscalitat més verda a través de l'IBI i una fiscalitat tova a l'inici de les activitats empresarials per afavorir l'emprenedoria".

Sol·licitud de bonificacions

Com cada any es poden sol·licitar bonificacions –a tràmits de la seuelectronica.granollers.cat–, sempre que es compleixin determinats requisits i els ingressos anuals, incloent-hi els de les persones amb qui conviu el contribuent, no sobrepassin la quantia mínima establerta en l’ordenança fiscal vigent. Per exemple, les famílies nombroses o les famílies amb 2 fills, un dels quals amb discapacitat, poden demanar la bonificació de l’IBIU amb un límit de renda de 45.000 euros. Aquest límit de renda, s’incrementarà en 15.000 euros per cada fill de més. Els pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, perceptors de la renda mínima d’inserció i altres persones d’escassa capacitat econòmica poden gaudir d’una bonificació de la taxa d’escombraries del 50 % o del 100 %, segons quins siguin els seus ingressos anuals. Les famílies monoparentals tenen una bonificació del 20% en les taxes de clavegueram i escombraries quan els seus ingressos bruts anuals siguin inferiors als 18.000 euros.

Edicions locals