Befesa supera per primer cop en cinc anys la inspecció ambiental de la Generalitat

L'informe de la inspecció assegura que l'empresa ha "millorat significativament" l'eficiència energètica i mediambiental

Societat, Economia

La foneria d'alumini, al polígon Pla de Llerona
La foneria d'alumini, al polígon Pla de Llerona

El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ha fet públic aquesta setmana l’informe sobre la inspecció ambiental integrada que s’ha fet aquest any a l’empresa Befesa Aluminio SL, la foneria d’alumini del Pla de Llerona que tanta controvèrsia ha generat els últims temps. Concretament, l’empresa es dedica a la recuperació de residus d’alumini d’escòries, llimadures i ferralla per obtenir, per fusió, lingots d’alumini, una aquesta activitat que sovint ha generat molèsties als veïns en forma de sorolls, pudors i emissions a l’atmosfera.

De fet, de les inspeccions anuals realitzades a Befesa els últims sis anys –totes programades amb anterioritat–, només la de 2016 va determinar que l’empresa garantia un compliment adequat de les condicions ambientals exigides per la Generalitat, mentre que les cinc restants –2015, 2017, 2018, 2019 i 2020– registraven incompliments “rellevants” en sorolls, vibracions i contaminació lumínica, així com contaminació atmosfèrica i qualitat de sòl i aigües subterrànies.

En la inspecció de 2021, realitzada de manera programada entre el 20 i el 28 de juliol i amb els dos forns de fusió en funcionament, l’empresa torna a complir “adequadament” les exigències ambientals, tret d’un aspecte considerat poc rellevat relacionat amb la producció de residus. Segons l’informe, l’empresa ha “millorat significativament” l’eficiència energètica i mediambiental després de la substitució, entre d’altres, de dos forns rotatius i dels filtres, la incorporació d’un punt d’abocament d’aigües pluvials amb destí al col·lector municipal i l’increment de producció de residus no perillosos. A més, la companyia també ha modificat l’autorització ambiental per increment de la capacitat de producció.

Sonometries

També els controls que ha encarregat l’Ajuntament en matèria de sorolls assenyalen que els nivells acústics del polígon estan dins els límits permesos. Les proves s'emmarquen en el pla de l’Ajuntament per controlar els sorolls que s’emeten al polígon industrial. En aquest cas, els mesuraments es van fer a l’estiu per part de la Diputació i una entitat de control acreditada (ECA), amb l’assessorament de tècnics externs experts en la matèria. Es van fer des de tres localitzacions diferents del Pla de Llerona i de Corró d'Avall, a primera línia d'exposició al soroll, amb un doble sistema de captació: un de continu durant un mes i un segon amb controls puntuals diaris.

Malgrat els resultats obtinguts, veïns del municipi continuen organitzats en la plataforma Aturem la Contaminació, que denuncia molèsties persistents per fum i soroll i reclama a les administracions més contundència en l’aplicació de les normatives ambientals.

Inspeccions a altres empreses

El pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya preveia per aquest any 767 inspeccions programades en activitats amb incidència ambiental potencialment elevada. D’aquestes, 158 són instal·lacions industrials de la demarcació de Barcelona. No obstant això, la majoria d’informes de les inspeccions de 2021 encara no s’han fet públics, i les últimes dades disponibles d’empreses de Granollers i les Franqueses són dels controls de 2020.

Aleshores es van inspeccionar tres activitats de les Franqueses: Befesa Aluminio SL, Pinsos Grau SA –dedicada a la cria intensiva de truges reproductores a la Granja Ramassà– i Envases JC Guevara –valorització de residus perillosos, al polígon Pla de Llerona–, i cap de les tres no va superar aleshores els requisits ambientals exigits per la normativa.

A Granollers també van ser inspeccionades quatre empreses: Ferimet SLU –situada a la carretera Interpolar i dedicada a la valorització de residus perillosos–; CRT Tega Enviland –recollida i transferència de residus perillosos i no perillosos, al polígon Jordi Camp–; Granollers Química SLU –fabricació de productes químics orgànics de base i tensoactius, a l’avinguda Sant Julià– i APC Europe –recuperació de sang animal per fabricar productes alimentaris per a animals, també a l’avinguda Sant Julià–. En aquest cas, totes quatre garantien un compliment “adequat” o “satisfactori” de les condicions fixades en l’autorització ambiental integrada.

Edicions locals