Granollers, cinquena ciutat catalana en generació de riquesa per habitant

El PIB granollerí és de 35.600 euros per habitant, un 22,5% més elevat que la mitjana del país –29.000 euros–

Economia

Granollers, cinquena ciutat catalana en generació de riquesa per habitant
Granollers, cinquena ciutat catalana en generació de riquesa per habitant

Segons l'estimació publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el producte interior brut de Granollers de l'any 2020 va caure un 8,8% respecte a l'any anterior. D'aquesta manera es trenca la tendència de creixement registrada els darrers anys a causa dels efectes que ha tingut la Covid-19 en l'activitat econòmica.

Així, segons l'Idescat, el PIB de Granollers va ser de 2.213,5 milions d'euros, equivalent a 35.600 euros per habitant, un 22,5% més que la mitjana catalana, situada en 29.000 euros per habitant. De les 23 ciutats de més de 50.000 habitants, només el Prat de Llobregat (50.100 euros per habitant), Sant Cugat del Vallès (49.300), Barcelona (42.600) i Girona (37.000) estan per sobre de Granollers en producte interior brut per habitant, que mesura el resultat final de les activitats de producció. Tarragona, per la seva banda, habitualment per sobre de Granollers, ha perdut capacitat econòmica i ha baixat fins als 33.600 euros per habitant i ha estat superada per Cerdanyola del Vallès (34.300).

La xifra absoluta del PIB del 2020 és un 8,8% més baixa que la de l'any anterior, quan Granollers va registrar un volum de producció de 2.427,8 milions d'euros, 39.700 euros per habitant. El descens és inferior al de la mitjana catalana (-10,9%).

Aquesta reducció, causada per l'impacte de la pandèmia, trenca una evolució del PIB a l'alça dels darrers cinc anys. En milers d'euros per habitant, l'evolució ha estat positiva els últims anys –dels 34.200 euros del 2015 als 39.700 del 2019–, tret del retrocés del 2020 fins als 35.600 euros per habitant. Tot i les bones dades, Granollers ha anat perdent pes respecte a la mitjana catalana, ja que els primers anys de la dècada de 2010 la ciutat superava en un 25% el PIB català, mentre que ara ho fa en un 22,5%.

Pel que fa a les Franqueses, les dades relatives al 2020 encara no s'han publicat. L'any anterior, el PIB registrat va ser de 795,8 milions d'euros, equivalent a 39.400 euros per habitant, un 21,1% per sobre de la mitjana catalana. Com Granollers, l'evolució també ha estat positiva els últims anys, i de fet, des del 2011 ha augmentat un 31,4%, sobretot per la seva capacitat industrial. En euros per habitant, l'evolució ha estat dels 30.100 euros que es registraven el 2012 als 39.400 que es van registrar el 2019.

Edicions locals