Assessorament gratuït a veïns i comunitats per a la reforma energètica de les llars

L'Ajuntament de Granollers posa en marxa l'Oficina de Rehabilitació Energètica al carrer del Rec

Societat

Presentació de l'Oficina de Rehabilitació Energètica, amb l'alcaldessa, el regidor d'Habitatge i representants dels col·legis professionals
Presentació de l'Oficina de Rehabilitació Energètica, amb l'alcaldessa, el regidor d'Habitatge i representants dels col·legis professionals

"Posem en marxa un servei que acompanyarà qualsevol ciutadà o comunitat de veïns de Granollers a rehabilitar energèticament el seu habitatge". Així resumia l'alcaldessa, Alba Barnusell, la nova Oficina de Rehabilitació Energètica, que el 30 de maig obrirà al número 50 del carrer Rec, compartint local amb l'Oficina d'Habitatge. Barnusell destacava com s'hi farà assessorament de tot el procés de reforma, "des del primer projecte tècnic fins a buscar finançament".

De fet, el regidor d'Habitatge, Sergi Fernández, destacava l'oportunitat que suposarà per poder-se acollir a subvencions, tant dels fons europeus Next Generation, com de l'Ajuntament, que en el pressupost d'enguany té prevista una partida de 440.000 euros per donar un impuls a la rehabilitació del parc d'habitatges de la ciutat, "no només energètica, sinó també de conservació i accessibilitat", deia el regidor. A més, també incitava la ciutadania a fer reformes per disminuir el consum energètic, tenint en compte l'increment dels preus. "Estem alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com la reducció d'un 20% de CO2 el 2030, així com, de retruc, augmentem l'activitat econòmica a la ciutat", valorava Fernández.

Per això, Granollers Rehabilitació Energètica és un servei gratuït per ajudar per millorar energèticament les llars. Està format per experts energètics, capacitats per fer una diagnosi dels habitatges i proposar actuacions de millora; una persona dinamitzadora, que farà recerca dels possibles propietaris interessats a rehabilitar, personal administratiu i un suport en comunicació. A més de la rehabilitació, des de l’Oficina també s’incentivarà la promoció de les comunitats energètiques, es revisaran les factures de subministraments de llum i gas per reduir-ne l’import.

L’Oficina de Rehabilitació Energètica estarà coordinada amb les Oficines Tècniques de Rehabilitació dels col·legis d’Arquitectes i Aparelladors i els d’Administradors de Finques que, hauran de validar la documentació tècnica per procedir a la reforma. De fet, en la presentació que se'n feia dilluns a Can Jonch, també es va comptar amb representants de col·legis professionals vinculats amb el projecte, que de fet han treballat conjuntament per fer una proposta integral per al barri Primer de Maig. Laura Garcia, enginyera i representant del Col·legi d’Enginyers, reconeixia que "a vegades la paperassa per demanar ajuts és una barrera d'accés", de manera que elogiava que l'oficina també se'n faci càrrec. Josep Lluís Sala, delegat del Col·legi d’Arquitectes Tècnics del Vallès Oriental, ha afirmat que "som pioners del treball conjunt entre col·legis i administració local a tot Catalunya" i ha mostrat la seva disponibilitat a seguir col·laborant. Per últim, Manel Sánchez, corresponsal de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, destacava el treball per fer possible que el màxim d’habitatges millorin. "Cadascú des del seu habitatge pot fer una ciutat més confortable i sostenible", concloïa l'alcaldessa.

Les quatre línies de subvenció dels Next Generation

1. Programa barris. En el cas de Granollers es proposa com a candidat a rebre els fons el Grup Primer de Maig
2. Programa per a la rehabilitació d’edificis sencers. En els programes de barris i edificis les subvencions van relacionades amb la reducció de consum d’energia primària no renovable (Epnr):
40% de subvenció si la reducció del consum d’Epnr és superior al 30%; 65% de subvenció si la reducció del consum d’Epnr és superior al 45%; 80% de subvenció si la reducció del consum d’Epnr és superior al 60%.
3. Programa per a la rehabilitació d’habitatges individuals. Els requisits per rebre subvenció seran: Reducció de demanda del 7% o, alternativament, reducció consum Epnr del 30%. La quantitat màxima d’inversió subvencionable és de 7.500 euros/habitatge, essent la inversió mínima de 1.000 €/habitatge. La subvenció cobrirà el 40% de l’actuació amb un màxim de 3.000 €/habitatge.
4. Programa per subvencionar documentació com el llibre de l’edifici, certificats energètics.

El sector Primer de Maig, candidat

Entre les diferents línies de subvenció dels Fons Next Generation n’hi ha una destinada a barris, a la qual l’Ajuntament presentarà la candidatura del Grup Primer de Maig per fer possible una rehabilitació integral d'aquest sector. Primer de Maig el constitueixen 41 edificis, 550 habitatges i 12 locals que van ser edificats en dues fases els anys 1957 i 1961 per l’Obra Sindical del Hogar.

A l’espera de saber si l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, depenent de la Generalitat, determinarà si Primer de Maig rebrà els fons, l’Ajuntament ha portat a terme les actuacions necessàries per tal que aquesta rehabilitació sigui una realitat. Així, el ple de 22 de febrer de 2022 va aprovar declarar el grup residencial Primer de Maig com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada i el proposa com a candidat per a la recepció d’ajuts del programa europeu Next Generation.

S’ha elaborat un treball pioner de col·laboració intercol·legial, entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Aparelladors Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, en el qual s’ha fet diagnosticat el parc d’edificis del barri així com s’han establert propostes de regeneració residencial. L’estudi s’ha fet a partir d’una mostra de 14 edificis sobre els 41 que hi ha al barri. Un dels aspectes als quals s’ha donat especial importància dins d’aquest estudi ha estat el de l’eficiència energètica i s'hi proposa, entre altres idees, renovar cobertes, incloure sistemes de captació fotovoltaica, implantació d’aerotèrmia per produir aigua calenta sanitària i climatització i sistemes per monitorar els consums.

S’ha desenvolupat treballs previs duts a terme per tècnics municipals, entre els quals, una detallada diagnosi demogràfica i socioeconòmica del barri. El document elaborat pels tres col·legis, juntament amb els treballs de diagnosi demogràfica i socioeconòmica que han fet tècnics municipals, serviran perquè l’Ajuntament de Granollers pugui bastir una estratègia sòlida de rehabilitació i regeneració urbana de Primer de Maig. La intenció, però, és que a mitjà i llarg termini la rehabilitació d’edificis arribi al conjunt de la ciutat.

Edicions locals