Entra en vigor la modificació de l'ordenança municipal de circulació en VMP

La normativa preveu que vehicles com els patinets elèctrics no poden circular per les voreres ni per l'illa de vianants

Societat

Entra en vigor la modificació de l'ordenança municipal de circulació en VMP
Entra en vigor la modificació de l'ordenança municipal de circulació en VMP

Ja ha entrat en vigor la modificació de l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers que vetlla per la seguretat i la convivència en l'espai públic de la ciutadania i els diversos mitjans de transport. Un dels principals canvis de l'ordenança és que els vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, no poden circular per les voreres i altres zones de vianants, inclosa l'illa de vianants, i han de circular per la calçada sense excepcions. A més, es manté l'obligatorietat dels conductors de portar casc.

Els VMP són vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Si la velocitat de propulsió és inferior als 6 km/h es considera una joguina i ha de circular per la vorera.

La normativa estableix que als VMP només hi pot circular una persona, amb una edat mínima de 14 anys i que obligatòriament ha de dur casc en tots els casos. També és obligatori portar timbre, llums al davant i al darrere, així com elements reflectants en horari nocturn o en condicions de poca llum. El conductor està obligat a sotmetre's a proves d'alcohol i drogues, i no pot conduir fent ús del mòbil o auriculars.

Els VMP poden circular per carrils bici situats en voreres a una velocitat màxima de 10 km/h. Si el carril bici està situat a la calçada es pot assolir una velocitat màxima de 25 km/h, la mateixa que si se circula directament per la calçada. En carrers de prioritat invertida la velocitat màxima permesa és de 20 km/h, i la circulació en els dos sentits de la marxa només es permet si està senyalitzat. Finalment, per parcs es pot circular a una velocitat màxima de 10 km/h. Està prohibit fer-ho en zones amb vegetació de qualsevol mena, en aglomeracions i per les voreres i l'illa de vianants.

La normativa estableix també les infraccions previstes que poden anar entre els 100 i els 1.000 euros. Els pares/mares o tutors legals hauran de respondre pels infractors menors de 18 anys.

 

Edicions locals