El TSJC proposa un nou jutjat de primera instància a Granollers

El Tribunal Superior ha constatat un excés en l'entrada d'assumptes superior al 30% sostingut durant 5 anys

Societat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la seva memòria anual, ha identificat les necessitats dels partits judicials catalans i proposa al Consell General del Poder Judicial i al Departament de Justícia la creació d'un nou jutjat d'instrucció a Granollers, juntament amb 12 jutjats més a la província de Barcelona.

Pel que fa als d'instrucció, a banda del de Granollers, en demana 2 a Badalona, i 1 a l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Mataró. Ara el Jutjat de Granollers té nou jutjats de primera instància, quatre jutjats d’instrucció, tres penals, tres socials i un de violència domèstica.

La proposta de la Sala de Govern del TSJC ha pres com a referència les càrregues de treball fixades en l'acord signat entre el CGPJ i el Ministeri de Justícia el 28 de desembre de 2018, "atès que s’hi assumeix el compromís d’adequar la planta a les necessitats reals en aquells òrgans en què es constati un excés en l’entrada d’assumptes superior al 30% mantingut durant 5 anys".

Amb aquesta proposta de creació d'òrgans es persegueix acostar la relació actual de jutges per cada 100.000 habitants en l'àmbit d'aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (11,04) a aquesta mateixa proporció que resulta com a mitjana en el conjunt dels tribunals superiors de justícia d'Espanya (12,08), segons s'extreu de l'estadística judicial publicada pel Consell Judicial i les dades definitives de població l’1 de gener de 2021.

Edicions locals