L'ordenança del paisatge i la publicitat recupera l'esperit de la de 2016, anul·lada pel TSJC

L'Ajuntament retoca el document de protecció per promoure un model urbà de qualitat i inclusiu, d'acord amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Societat

Una mostra de la carta de colors aplicada a les façanes
Una mostra de la carta de colors aplicada a les façanes

El ple de Granollers ha aprovat unànimament l'Ordenança municipal del paisatge i la publicitat, un document ja aprovat el 2016 i que va rebre un revés judicial el 2020 després que el TSJC donés la raó a una empresa que havia al·legat contra les normatives d'ús de publicitat a façanes que incloïa el document i en declarés la nul·litat.

Ara, el consistori ha volgut reprendre el model d'aquella reculació de 2016, tot "retocant-la per millorar-la", apuntava la regidora d'Urbanisme, Gemma Giménez. L'objectiu és regular els usos i les activitats que afecten el paisatge per fer-ne un ús sostenible, gestionar-lo i preservar-ne els trets més destacats, tenint en compte que Granollers compta amb espais de valor paisatgístic, històric, arqueològic, cultural i identitari, com el centre històric, el nucli antic de Palou i els espais naturals integrats a la Xarxa Natura 2000. "Volem protegir els paisatges que més ho requereixin i sensibilitzar per garantir el futur del paisatge granollerí", assegurava Giménez.

Així, a banda de les normes d'aplicació general en tot el terme municipal, l'ordenança distingeix tres tipologies de paisatge a Granollers: urbà o ciutat construïda, periurbà o espais lliures, i polígons d'activitat econòmica, sobre els quals es regulen les intervencions que puguin afectar la percepció i qualitat dels valors ambientals, inclosa la publicitat. "Aquesta ordenança ha incorporat múltiples mirades i vol contribuir a un paisatge més inclusiu, segur, resilient i sostenible", deia la regidora ponent.

Per la seva banda, l'oposició lloava el document com un "bon exemple de treball compartit i transversal", deia la portaveu d'ERC, que va proposar que s'hi incorporés un punt sobre l'eliminació del sexisme a la publicitat que es faci a l'espai públic. Junts també agraïa al govern la incorporació de les aportacions del seu grup i considerava que el text "encamina la ciutat cap a l'excel·lència". Finalment, el regidor de Primàries demanava que, tot i que l'ordenança no s'aplicarà amb efectes retroactius, els edificis municipals "revisin les seves característiques d'acord amb els nous criteris, després d'una petita auditoria". El govern demanava paciència.

La carta de colors a les façanes

L'ordenança municipal de paisatge urbà incorpora també la carta de colors per a les façanes del centre i els edificis protegits, que ja s'aprovava el 2016 i que ja està prevista al POUM vigent. Així, els veïns tenen una trentena de colors per utilitzar, amb una carta cromàtica de tons pastel, que s'amplia amb gammes més vives. Amb l'aprovació d'aquest document es restableix la vigència de la carta de colors i els seus criteris d'aplicació.

Edicions locals