Granollers té registrats 66 vehicles per cada 100 habitants

Tot i el lleuger descens dels últims dos anys, el parc de vehicles de Granollers i les Franqueses creix un 23,8% en vint anys

Economia

Granollers té registrats 66 per cada 100 habitants  I  Il·lustració: Pau Farell
Granollers té registrats 66 per cada 100 habitants I Il·lustració: Pau Farell

El parc de vehicles de Granollers s'ha reduït 404 unitats l'últim any. Segons la Direcció General de Trànsit, Granollers tenia registrats l'any passat 41.217 vehicles, una xifra només superada els dos anys anteriors –41.621 unitats l'any anterior i 41.826 fa dos anys–, quan es va batre el rècord de vehicles registrats a la ciutat. De fet, abans dels cinc últims anys, només el 2007 i el 2008 s'havien superat les 40.000 unitats.

Aquestes xifres representen una mitjana de 66 vehicles per cada 100 habitants, una proporció que es manté més o menys estable des de fa uns 20 anys –dels 63,7 vehicles per cada 100 habitants que hi havia el 2014, l'índex més baix, als 68,4 que hi havia el 2007, el més alt–.

Més motocicletes

L'impacte de la pandèmia i la posterior escalada de preus, per tant, també s'ha notat en l'evolució del parc de vehicles a la ciutat, que des del 2019 tendeix a la baixa. Dels vehicles que hi havia el 2021, la gran majoria eren turismes (29.696), mentre que també hi havia registrats 5.425 camions i furgonetes, 4.447 motocicletes, 317 tractors industrials i 1.332 autobusos, remolcs o altres tipus de vehicles.

De totes aquestes tipologies, només les motocicletes han augmentat respecte a l'any anterior (+1,7%), i, de fet, la xifra s'ha duplicat els darrers 20 anys: de les 2.200 que hi havia l'any 2003 a les 4.447 de l'any passat. La resta de tipologies de vehicles, en canvi, van caure totes respecte a l'any anterior. En el cas dels turismes hi havia registrats 245 cotxes menys (-0,8%), i segueix la tendència a la baixa ja iniciada el 2020 després de cinc anys intensos d'increments (de fins al 8,8%) entre 2014 i 2019, quan es van superar les 30.100 unitats.

Pel que fa a camions i furgonetes, la xifra s'ha mantingut més o menys estable els darrers 20 anys entre les 5.600 i 6.400 unitats, tot i que l'any passat es va reduir un 3,7% respecte al 2020 i es va registrar la xifra més baixa de les últimes dues dècades. Tractors industrials, autobusos, remolcs o altres, no han patit variacions importants els últims anys malgrat l'augment sostingut de població.

Creixement a les Franqueses

També a les Franqueses hi va haver una lleugera reducció del parc de vehicles l'any passat. El parc total era de 15.317 unitats, 54 menys que l'any anterior. D'aquestes, 10.733 eren turismes, 2.365 camions i furgonetes, 1.603 motocicletes, 102 tractors industrials i 514 autobusos, remolcs i altres. En aquest cas, només va reduir-se el nombre de turismes (-1%), mentre que la resta van créixer, sobretot les motos (+3,3%), els tractors industrials (+20%) i els autobusos i remolcs (+4,7%). Respecte a fa 20 anys, el total de vehicles ha augmentat notablement d'acord amb el creixement de població, sobretot els turismes. Al municipi, la mitjana de vehicles per cada 100 habitants era l'any passat de 75,3, força per sobre de la que hi havia fa 20 anys, que era de 69.

Entre els dos municipis, l'augment del parc de vehicles ha estat del 23,8% respecte del 2001, de 45.651 a 56.534 unitats.

Edicions locals