El teixit productiu del Vallès Oriental, un dels que millor va resistir l'impacte de la pandèmia

Segons l'informe 'Estructura empresarial de la província de Barcelona', la comarca només va reduir un 0,3% la seva facturació el 2020

Economia

El teixit productiu del Vallès Oriental, un dels que millor va resisitir l'impacte de la pandèmia
El teixit productiu del Vallès Oriental, un dels que millor va resisitir l'impacte de la pandèmia

Els sectors alimentari i el de ramaderia, agricultura i pesca van augmentar la facturació durant la pandèmia, mentre que l’hostaleria i el sector cultural van registrar una davallada de prop del 50%. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe Estructura empresarial de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació i que radiografia l’estructura productiva de totes les comarques de la demarcació durant el 2020, identificant les principals empreses.

Així, les prop de 101.000 empreses amb seu social a la província de Barcelona van facturar, l’any 2020, 257.054 milions d’euros, un 11% menys que el 2019, que representa el 81,8% de la facturació total catalana.

Pel que fa al Vallès Oriental, el teixit empresarial de la comarca va generar un volum de negoci de 18.706 milions d’euros, un 0,3% menys que l’exercici anterior, i ocupava 83.114 treballadors, un 4,3% més que l’exercici anterior. De la facturació registrada, el 48,2% correspon al sector serveis, el 47,1% al sector industrial, el 4,1% a la construcció i el 0,6% al sector primari.

No obstant això, l’estimació de l’increment de la facturació comarcal per al 2021 és de l’11,6%, al voltant dels 20.879 milions d’euros. En xifres absolutes, Granollers encapçala el rànquing en xifra de negoci al Vallès Oriental (4.131 milions d’euros), seguit de Parets del Vallès (3.134 milions), les Franqueses del Vallès (1.692 milions) i Mollet del Vallès (1.009 milions).

La xifra de negoci per càpita del Vallès Oriental va ser de 44.989 euros, per sobre de la mitjana de les comarques de Barcelona, i municipis com les Franqueses (83.148 euros) i Granollers (66.115 euros) superen amb escreix la mitjana comarcal de facturació per càpita. Amb tot, tres municipis generen una facturació per càpita superior als 100.000 euros: Parets del Vallès (165.745 euros per habitant), Lliçà de Vall (149.984) i Martorelles (120.586).

Les pimes, predominants

Pel que fa al volum empresarial, el Vallès Oriental és la quarta comarca de la demarcació amb societats que facturen més de 10 milions d’euros cada any, tot i que la gran majoria, sis de cada deu, facturen menys de 500.000 euros anuals, fet que demostra la importància de les petites i mitjanes empreses en el teixit productiu vallesà. El 90% són societats limitades, mentre que només el 9% són societats anònimes, i més de la meitat d’empreses de la comarca són posteriors a l’any 2005.

Les principals empreses establertes a la comarca, per volum de facturació, són Grifols International (Parets); Instituto Grifols (Parets); RB Square Holdings Spain (Granollers); Marelli España (Llinars); Grifols Movaco (Parets) i Jacobs Douwe Egberts (Mollet). També destaquen firmes granollerines com Superficies de Alimentación, Reckitt Benckiser, Coaliment, Sarval Bio-Industries o Audens Food; i franquesines com Sandoz, ITW, Distrivet o Alpla Ibérica.

El 14,8% de la facturació comarcal és generada per sector químic i farmacèutic, seguida del comerç a l’engròs de productes domèstics (8,1%), altres tipus de comerç a l’engròs (7,7%) i cautxú i plàstic (6,1%).

Finalment, segons l’informe, el Vallès Oriental suposa el 7,3% de la població de la demarcació, té el 7,3% d’empreses i el 7,3% de la facturació total, però en volum d’ocupació suposa només el 6,4% del total.  

Edicions locals