Les dones continuen assumint el doble de tasques domèstiques i de cures que els homes

'Atrapades en el temps' presenta el resultat d'una enquesta sobre els usos del temps d'homes i dones amb motiu del 8-M

Societat

'Atrapades en el temps', al Centre Cívic Nord
'Atrapades en el temps', al Centre Cívic Nord

Les dones dediquen el doble de temps que els homes a fer feines reproductives, és a dir, feines de cures i de la llar no remunerades. Aquesta és la principal conclusió de l’enquesta que, amb motiu del 8-M, ha promogut les darreres setmanes la xarxa de centres cívics i el servei d’Igualtat de l’Ajuntament per conèixer a què dediquen el teu temps els homes i les dones de Granollers, i poder analitzar-ho en clau de gènere.

Per presentar les conclusions de l’enquesta i reflexionar sobre la relació entre el temps, la vida quotidiana i les desigualtats entre homes i dones, dimarts va tenir lloc al Centre Cívic Nord la xerrada Atrapades en el temps, a càrrec de Mireia Duran i Sílvia Carrillo, sociòlogues especialitzades en gènere i desigualtats socials de Quotidiana Cooperativa, a la qual van assistir una cinquantena de persones.

Duran i Carrillo explicaven que a nivell de treball remunerat no hi ha moltes diferències entre homes i dones, però sí que n’hi ha en el treball domèstic i de cures, que acostuma a ser no remunerat. “Cuinar, comprar, netejar i tenir cura de les criatures continuen sent tasques sobretot femenines”, subratllaven les ponents, “i els homes solen assumir tasques de gestió o reparació de la llar, molt més puntuals i sense el pes quotidià que tenen les altres”.

Tot i que la mostra potser no és del tot representativa, perquè les persones que han contestat són majoritàriament d’un perfil concret, “sí que confirmen una tendència molt arrelada i que encara es manté en els països occidentals”, alertaven les dues sociòlogues.

La proporció és que per cada tres hores de treball productiu que fan els homes en fan dues de treball reproductiu, mentre que les dones destinen quatre hores al treball reproductiu i dues al productiu. “Les dones acaben fent una hora més de feina que els homes, i la majoria és de caràcter domèstic i de cures”, assenyalaven. “Aquí és on hi ha la desigualtat de gènere, perquè el fet que les dones dediquin estiguin més vinculades al treball domèstic fa que tinguin menys presència en treball remunerat o pitjors condicions”.

Tot plegat coincideix també amb l’enquesta dels usos del temps a escala catalana i sobre el repartiment del treball domèstic entre els joves, que identifiquen un repartiment més equilibrat del temps fins que arriben les criatures. Segons les dades de l’enquesta, “quan hi ha fills en una parella, continua sent la dona qui assumeix la major part de feines domèstiques”.

Edicions locals