'I després de les eleccions, què?' de Núria Jubany

L'opinió dels lectors

La campanya electoral és un període de promeses polítiques de canvis, un període en què sembla que tot pugui ser possible. Al mateix temps, afloren demandes ciutadanes posant en evidència la necessitat de canvis per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. No resulta estrany que davant aquestes demandes tots els partits es comprometin, d’una manera o altre, a donar resposta.

Així, veiem com la majoria de partits polítics contemplen als seus programes electorals mesures per tal de reduir les barreres que dificulten la vida diària a les persones amb discapacitats. Alhora, en els darrers dies hem presenciat com milers de persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial no poden exercir el seu dret a vot.

Quan ens trobem davant aquestes contradiccions (faré però no faig) els ciutadans ens sentim enganyats, ens mostrem inquiets i, fàcilment, podem qüestionar la voluntat real dels partits de fomentar un canvi de mirada vers la diversitat funcional. Aleshores emergeix la pregunta: I després de les eleccions, què?

Som molts els que creiem que és necessari un canvi de mirada cap a la discapacitat, una mirada alliberadora de la persona i possibilitadora d’experiències. Tot i que amb el temps s’han anat assolint èxit en la consideració de la diverstat funcional queda molt lluny d’allò desitjable. Encara avui és fàcil escoltar els qualificatius “subnormal”, “minusvàlid”, “boig” i d’altres d’atributs estigmatitzants a l’hora de fer referència a persones amb discapacitat. Diàriament ens trobem amb restaurants, comerços i equipaments inaccessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Massa sovint presenciem com algunes persones es dirigeixen a d’altres amb discapacitat intel·lectual com si fossin nens petits, quan no ho són. Aquests, només són alguns exemples, però tots som conscients que aquesta llista podria ser infinita. Així doncs, creiem necessari promoure aquest canvi de mirada en tots els sentits, a nivell social, cultural, arquitectònic...

Així, exigim un compromís polític que treballi en aquesta direcció que, alhora, vagi molt més enllà de la promesa electoral i treballi colze a colze amb persones amb diversitat funcional per tal d’idear mesures que redueixin les barreres, de tot tipus, vers la discapacitat. Un compromís polític que treballi participadament reconeixent la capacitat de decisió i acció de les persones sobre la seva pròpia vida. 

Edicions locals