Pensem una ciutat que lluiti contra la pobresa energètica

Portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Granollers

La pobresa energètica s'ha convertit en una de les manifestacions més crues del creixement de les desigualtats en els últims anys. A Catalunya, es calcula que afecta a 320.000 famílies, un 10,9% del total, el doble que l'any 2008.

A Granollers també hi ha pobresa energètica. És un fenomen a vegades invisibilitzat, del qual a vegades només en som conscients en casos extrems. Davant la situació de vulnerabilitat que genera, és fonamental que l'accés a l'energia sigui un dret bàsic i inalienable. I un pas, entre d’altres, per assolir-ho és atacar les causes de la pobresa energètica des de l'administració local. Malgrat que les competències municipals són limitades i que la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge la pobresa energètica, aprovada pel Parlament el juliol del 2015, ha estat retallada pel Tribunal Constitucional –atacant un altre cop la voluntat democràtica i els drets socials de Catalunya–, hi ha municipis com Sabadell o Badalona que capitanegen la lluita contra la pobresa energètica des de l'àmbit municipal i demostren que un model diferent és possible.

Fins ara, Granollers ha dut a terme algunes mesures tímides contra la pobresa energètica. Actualment es destinen 30.000 euros del pla de xoc a evitar talls de subministrament, s'han realitzat intervencions en matèria d'estalvi energètic en una vintena d'habitatges de famílies que pateixen pobresa energètica –gràcies als diners estalviats durant la Marató de l'Estalgia–, i s'ha redactat un protocol de mesures contra la pobresa energètica, però només s'ha acordat en el cas de Sorea.
 
No obstant, hi ha una mesura d'una importància cabdal que encara no s'ha desenvolupat i que permetria modificar les relacions de poder entre la ciutadania (representada per l’Ajuntament) i les grans empreses del sector de l’energia. Aquesta mesura, que segueix el camí iniciat per Sabadell i Barcelona, es concreta en sancionar aquelles empreses de llum, gas o aigua que facin talls indeguts i que, en conseqüència, generin situacions de risc. En aquest sentit, el passat juliol l'Ajuntament de Granollers va aprovar per unanimitat una moció presentada per ERC-Acció Granollers per tal d'iniciar procediments sancionadors contra les empreses subministradores que incompleixin la llei de pobresa energètica.

Tot i això, encara no s'ha aplicat ni un protocol sancionador, ni tan sols sabem si hi ha algun cas en què les empreses subministradores hagin incomplert la llei. En aquest sentit, ens agradaria que l'Ajuntament de Granollers mostrés més atreviment i iniciés el circuit de sancions en els casos en què s’hagin pogut produir abusos per part de les empreses. Per què l’objectiu ha de ser avançar cap a la reducció –fins a eliminar-les– de les situacions de pobresa energètica, així com plantejar, a la llarga, un model de sobirania energètica que eviti situacions d'aquest tipus i sigui molt més sostenible.

Edicions locals