Sobre la direcció de les necessitats de la política municipal a Granollers

Secretari general de Podem Granollers

Les polítiques socials de l'última dècada, han estat marcades per la crisi econòmica, per les nefastes polítiques d'austeritat i per una forta erosió dels mecanismes de protecció social.

La delegació de responsabilitats en les administracions municipals i en la societat civil organitzada, ens obliga a posar el focus d'atenció sobre les persones més afectades per l'empobriment i a trobar solucions als problemes quotidians de la ciutadania.

Des dels governs locals, hem de fer pinya amb la societat civil per donar respostes concretes a les demandes de les ciutadanes, per tots és coneguda l'emergència habitacional que estem patint, agreujada per l'actual bombolla del preu del lloguer i la manca d'una borsa pública d'habitatge .

Treballarem per garantir un sostre a les famílies més vulnerables, rescatant així als nostres veïns i veïnes del risc d’ exclusió social. Com Ajuntament estem obligats a destinar més recursos i fons municipals dins de les partides pressupostàries per garantir els principis bàsics a la nostra ciutadania. Hem de fer efectiu íntegrament el compliment de l'article 73.1 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i disposar del mínim previst a l’article: “Per a fer efectiu el dret a l'habitatge a tot el territori de Catalunya, els municipis inclosos en àrees declarades pel Pla territorial sectorial d'habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada han de disposar, en el termini de vint anys, d'un parc mínim d'habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d'habitatges principals existents”. I cal la immediata mobilització d'habitatges desocupats per al lloguer social tal i com disposa la tenint Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge.

Els indicadors macroeconòmics es reparteixen de forma molt desigual entre la població de Granollers, la recuperació econòmica anunciada conviu amb la persistència de problemàtiques greus que han anat creixent d'una manera alarmant durant els últims anys i que no remetran si no es porten a terme actuacions decidides per lluitar contra les desigualtats.

Podem Granollers apostarà per prioritzar la coproducció de les estratègies i les polítiques públiques de ciutat, una orientació totalment necessària si volem parlar de sostenibilitat en la política, la participació de la ciutadania a l'hora de definir els problemes, de dissenyar les solucions i finalment d’aplicar-les. Aquestes accions propiciaran que obtinguem projectes més sòlids i amb més possibilitats d'èxit.

Una relació horitzontal entre l'Administració local i la ciutadania ens conduirà a construir una ciutat més inclusiva, generant els espais adequats perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida, sense deixar de donar resposta a les emergències socials de tots i cadascun dels barris de Granollers.

Sense cap mena de dubtes, aquest és el camí per aconseguir una societat més justa i democràtica, sent prioritari reduir les desigualtats de renda i garantir els drets socials de les nostres veïnes i veïns.

Estem obligades a donar una resposta urgent als greus problemes als quals avui s'enfronten les grans majories socials.

Edicions locals