Granollers, ciutat educadora enfront la Covid-19?

Historiador, professor i exregidor de la Crida per Granollers-CUP

Mestre jubilat i membre de la Crida per Granollers - CUP

Malauradament la situació d’emergència sanitària, social i laboral que estem vivint mostra que fins ara s’ha prioritzat la salvaguarda dels beneficis i dividends de les grans empreses i la banca enfront del benestar de les classes populars. Dins d’aquestes tenim els sectors més vulnerables, i entre ells volem parlar dels nostres nois i noies.

Ha de ser una de les màximes prioritats atendre la població entre 0 i 18 anys, la que patirà més aquesta crisi i la que haurà de construir un futur diferent, més just i més solidari. Però no partim d’un bon context socioeconòmic a causa de les retallades i del pobre finançament educatiu que patim a Catalunya, especialment des de la crisi del 2008.

I ara s’afegeix la Covid-19, amb les seves seqüeles. La situació a les llars catalanes no és la normal i totes, inclosos els infants, estem sotmeses a una situació d’estrès. Per davant de tot, cal posar la vida i les cures. Una situació extraordinària hauria de passar per sobre dels currículums. Aquesta crisi no hauria de servir per augmentar encara més les desigualtats. El capital cultural de les famílies es converteix, doncs, en una altra font de discriminació i segregació classista.

I el debat fins ara s’ha basat en currículum, digitalització, avaluacions, curs escolars… Però, i si ens plantegem que les primeres prioritats, si pensem en elles i en ells, són unes altres?

Garantir una atenció sanitària, alimentària i psicològica d’emergència i, per al futur, pensar específicament en les criatures seria el més important, la qual cosa voldria dir: unes beques menjador amb una dotació digna per a les unitats familiars i que s’allarguessin als mesos d’estiu, uns Serveis Socials ampliats amb més educadores, psicòlogues, treballadores socials que atenguin de manera integral aquestes necessitats.

I és clar que hem de pensar en l’educació, que superi la segregació escolar existent i contra la qual tan poc s’ha fet fins ara… I com?

Garantint una preinscripció escolar única des de l’OME de Granollers i la posterior matriculació centralitzada, tot planificant el proper curs tenint en compte criteris de proximitat, repartiment equitatiu i compensatori de les desigualtats.

I als centres escolars, poder deixar de banda aquest currículum tan rígid i passar a impartir una educació formativa humanista, integral, que intensifiqui i aprofundeixi en els valors i l’ètica humanes, especialment en la solidaritat, en el bé comú, en el respecte pel medi ambient..., aprofitant tots els aprenentatges que aquesta crisi ens està aportant. Com també garantir l’equitat dels aprenentatges, evitant la segregació escolar que pot suposar la bretxa digital i socioeconòmica, dotant dels mitjans tecnològics imprescindibles a tots els infants.

I pensem en l’estiu… Caldrà reforçar espais educatius i culturals amb una programació potent, inclòs l’agost. Aquest any molta gent no podrà marxar de vacances. A les nenes i nens que es quedin a la ciutat les hem de garantir que biblioteques, centres cívics, escoles, entitats esportives i associacions culturals ofereixin espais educatius amb el vessant humanista i integral que abans reclamàvem.

Fem de Granollers, entre totes i tots, una ciutat educadora de veritat, que pensi en els infants i en les persones en primer lloc i que atengui realment les noves necessitats que es van generant. Només així podrem construir un futur més esperançador i més equitatiu.

Edicions locals