Escoles a punt!

Regidor d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Granollers

Avui comença el curs escolar 2020/21, el curs més atípic que mai hem viscut. També el curs amb més canvis i amb més incerteses, però no només en l’àmbit escolar: totes les facetes de la nostra vida s’han vist i es veuran afectades per aquesta pandèmia que estem vivint a escala mundial.

L’Escola, però, està al centre de totes les mirades i és normal perquè és on i a qui confiem les nostres filles i fills. Voldríem tenir la certesa absoluta que, als centres educatius, el risc amb què ens fa viure aquest coronavirus no existirà. Però malauradament ara mateix això no és possible, ni a les escoles, ni a cap altre lloc.

Del que sí que podem estar segurs és que als centres educatius s’ha fet un gran esforç per complir amb les instruccions de seguretat i higiene que marquen els departaments de Salut i d’Educació: reducció de ràtios, grups bombolla, distanciament, mesures higièniques, entrades esglaonades per diferents accessos... Tot, seguint els protocols marcats perquè el retorn als centres sigui el més segur possible, dins l’excepcionalitat i les dificultats de la situació que vivim. Des de l’Ajuntament hem mirat de treballar coordinadament amb escoles i instituts per donar resposta a les necessitats que ens han fet arribar: petites obres per adequar nous espais, canvis en els accessos i en la mobilitat entorn els centres o reforç en la neteja i desinfecció, sobretot en els espais comuns i durant l’horari lectiu. Aquestes actuacions, unides a les que des dels plans dels mateixos centres es duran a terme, han de permetre que tant l’alumnat com el personal educatiu convisquin de la manera més segura possible durant el curs.

Aquests són moments d’incerteses, de canvis constants, que provoquen que ho visquem amb inseguretat i por. Als centres escolars, però també en tots els àmbits de la nostra vida. Tot i això, hem d’afrontar aquesta situació que ens toca viure, i el retorn a les aules n’és un bon exemple, mirant de recuperar la màxima normalitat possible, complint sempre les mesures de seguretat i higiene marcades.

Perquè que els infants i adolescents tornin a les aules i als centres educatius és essencial per al seu desenvolupament: aquí poden tenir les vivències, les interaccions socials, els aprenentatges en valors i convivència que els ajuden a créixer i desenvolupar-se com a persones, més enllà de la transmissió de continguts curriculars.

En especial, cal remarcar la importància de la funció dels centres educatius en la primera etapa de l’educació infantil (les escoles bressol), moltes vegades vist més com un servei a les famílies que com un espai veritablement educatiu, on s’acompanya els infants en el seu desenvolupament, des del punt de vista cognitiu, emocional, de socialització, motriu o d’adquisició d’hàbits.

També és important aquest retorn als centres per la lluita contra la segregació escolar. Una educació amb els centres tancats, telemàtica, accentuarà encara més les diferències existents entre aquell alumnat que té un acompanyament en aquestes tasques a casa, del que no en té (o el té molt limitat); o entre les llars amb la tecnologia i coneixements necessaris per donar-los suport i les que no ho tenen. L’escola és un espai que ajuda a superar aquestes diferències i que ha de permetre trencar amb el cercle de reproducció social, fent d’ascensor per a aquell alumnat amb menys possibilitats en el seu entorn.

Cal fer un agraïment als equips docents (i en especial, a les direccions dels centres) que fa moltes setmanes que treballen en el retorn a les aules, adaptant-lo a les situacions i instruccions que han anat sorgint. Així com també l’adaptació de la seva tasca i l’acompanyament a l’alumnat i les famílies que durant el confinament i pràcticament tot el darrer trimestre del curs passat. I, alhora, cal exigir al Departament d’Educació el finançament i la dotació de recursos necessaris per garantir la seguretat als centres educatius i perquè es puguin complir els plans elaborats per les direccions.

Entre tots i totes farem que les escoles i instituts segueixin sent l’espai de creixement, de convivència, de relació tan necessari per als nostres infants i adolescents, i ho farem de la manera més segura possible!

Edicions locals