No hi haurà referèndum d'autodeterminació, Pedro Sánchez dixit

Escriptor. Ha estat promotor de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental

Pot, Sr. president, una Constitució prohibir un dret i deure democràtics? Quan Espanya preferí ser democràtica, va complir la llei franquista vigent? Una dictadura és voluntat d’una persona, la democràcia és voluntat d’un poble, i Catalunya, li agradi o no, és un poble. Un poble més antic que l’espanyol amb lleis, bandera i moneda, segles abans que Espanya. Espanya per història és un conjunt de pobles i tots tenen dret a ser independents, que és l’espasa de Dàmocles que amenaça l’Estat espanyol. L’Estat ha perdut el tren de què significa unitat política. La unitat és la màxima representació i definició de la diferència. Ser diferents i conviure unitàriament és la lliçó de la història que l’estat espanyol no ha entès, ni vol entendre. Si la Constitució confon unitat de convivència amb unificació sota la llei, no parlem de democràcia, referèndum és la veu del poble en la proclamació del seu model polític de convivència. Espanya ha signat la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de drets civils i polítics i el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals. La signatura comporta l’obligat compliment.

Art. 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans: “Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això comporta el dret a no ser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense consideracions frontereres”

Sr. Pedro Sánchez, compleix aquest article l’estat espanyol? Amb ell a la mà jo puc portar arreu les meves opinions, també fora d’Espanya i demanar informacions a l’efecte. Que fa l’Estat Espanyol? Multar els pensadors encara que els porti a la misèria. És així com es compleix la llei i democràticament treballar pel progrés?

Continuem: l’article 1 del Pacte Internacional dels drets civils i econòmics i també el n.1 del Pacte Internacional dels drets econòmics, socials i culturals, coincideixen en el redactat que diu: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estat polític i promouen també el seu desenvolupament econòmic, social i cultural.”

Què diu la Constitució al respecte? En el Preàmbul i llegim: “Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels seus drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.” Com ho fa? Multant. Però l’argument a favor de l’autodeterminació continua en l’article 10-2 de la Constitució: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.

Sr. Pedro Sánchez, no cal que m’allargui més.

Edicions locals