Aturem la contaminació al Pla de Llerona

L'opinió dels lectors

El juliol de l’any passat es va crear un grup de Whatsapp d’uns 80 veïns i veïnes, de Llerona i Corró d’Avall sobretot, afectats per les molèsties que provoquen les fàbriques del Pla de Llerona.

El 28 de setembre de 2020, al Consell de Poble de Llerona, l’Ajuntament presenta els resultats de la sonometria feta al juliol per una empresa de control, que conclou que el soroll està dins dels límits permesos. “Com pot ser que sigui legal aquest nivell de soroll?” es pregunten els assistents.

A primers de setembre es crea el grup impulsor de la plataforma Aturem la Contaminació, i el 16 de novembre, la plataforma fa una penjada de pancartes a la via pública i es presenta a les xarxes socials i a la premsa. Hi explica que té com a objectius donar a conèixer la problemàtica i les repercussions sobre la salut de les persones, i que les administracions obliguin les indústries a complir la normativa i implementar mesures correctores. Tres dies després, l’Ajuntament anuncia la creació d’una taula participativa sobre el soroll, que es constituirà el 20 de gener.

A primers de desembre Aturem la Contaminació presenta un escrit a l'Oficina d'Acreditació de les Entitats Col·laboradores de la Generalitat per demanar que es revisi la sonometria de juliol, que creu que no és vàlida. A l’abril de 2021 arriba a resolució de la Generalitat invalidant-la.

Mentrestant l’Ajuntament ha demanat una nova sonometria, ara a la Diputació. Els mesuraments es fan a primers de gener durant 7 dies i per objectius de qualitat acústica; el resultat indica que cal fer-ne una altra per avaluar cada empresa per separat i aplicar penalitzacions segons el tipus de soroll. Aquesta sonometria, anunciada per a la primera quinzena de juliol, s’ha endarrerit i encara no té data.

Poc abans de Nadal, la plataforma havia iniciat una recollida de signatures per demanar més control sobre la contaminació atmosfèrica i acústica de les empreses del polígon, sobretot Befesa i Ascable. El 10 de març la plataforma presenta a l’Ajuntament les 555 signatures recollides.

Paral·lelament, el 26 de gener es reuneix amb el Centre de Medi Ambient de la UPC per exposar-li la problemàtica de contaminació atmosfèrica al municipi i per extensió a la conca del Congost. Els tècnics presenten una proposta que el mes d’abril es presenta al govern municipal; consisteix a analitzar i monitoritzar les partícules que produeixen aquest tipus d’indústries a fi de proposar solucions concretes. A data d'avui, l'Ajuntament està valorant la proposta.

El 26 d’abril Aturem la Contaminació es presenta a tots els grups polítics municipals del consistori per explicar-los el camí fet per la plataforma i cercar complicitat en la resolució d’una problemàtica molt greu i que afecta tothom.

Aturem la Contaminació va sorgir per avançar en la resolució d’aquesta problemàtica, que té efectes negatius sobre la salut. Continuarem treballant-hi amb rigor i transparència, amb actitud propositiva i de col·laboració amb l’administració local, fins que ho aconseguim.

Marta Moliné i Elia Montagud, en nom de la plataforma Aturem la Contaminació

Edicions locals