Uneix-te a l’acord per a lluitar contra les desigualtats davant del càncer

President de l’Associació Contra el Càncer a Barcelona

Des de l’Associació Contra el Càncer fem públic el primer informe de la inequitat en càncer a Espanya on mostrem les desigualtats que agreuja la malaltia en la població espanyola, perquè el càncer és igual per a tots, però, existeixen factors que són determinants en la desigualtat davant del càncer, com el codi postal, la targeta de crèdit…

En la desigualtat davant del càncer, el teu codi postal afecta més que el teu codi genètic. El 42% de les comunitats autònomes no protegeix a la població del fum del tabac. Quasi el 43% dels menors de 12 anys estan exposats al fum del tabac en espais públics. Depèn d’on vius, varia molt l’accés a un programa de cribratge colorectal. Més del 90% de les comunitats autònomes no tenen atenció psicològica especialitzada o és insuficient.

El nivell socioeconòmic és un factor de desigualtat davant al càncer. El consum de tabac entre persones d’estrats més baixos de la societat és quasi el doble que persones de classe alta; i l’exposició diària al fum del tabac en espais tancats és quasi tres vegades superior. Més risc de desenvolupar càncer. A Catalunya 1.335.494 persones fumen cada dia, el que suposa un 21% de la població de més de 15 anys.

Entre despeses directes i indirectes, el càncer provoca un cost econòmic al 41% de les famílies superior a 10.000 € durant la malaltia. La incidència en càncer en persones en situació laboral de risc a Catalunya és de 4.131, persones que estan en l’atur, són autònomes o el seu salari es troba per sota del Salari Mínim Interprofessional, el que fa que les despeses derivades de la malaltia podrien no ser assumibles per elles. A més, a Catalunya s’estima que 8.021 persones diagnosticades de càncer cada any viuen soles. A aquestes se sumen els 11.204 nous diagnòstics en parelles de més de 65 anys.

De la recerca depèn la supervivència en càncer, però hi ha càncers amb la supervivència baixa o estancada en els que s’ha d’impulsar la recerca. 100.000 persones són diagnosticades cada any amb tumors la supervivència dels quals és baixa (pàncrees, esòfag i fetge) o està estancada (laringe, estómac o pulmó) a causa que no s’investiguen el necessari. Gràcies a la recerca en aquests últims anys, hi ha un augment de la supervivència, 3,3 punts en homes i 2,6 en dones, en un entorn on ha crescut la incidència un 7,2% des de l’any 2016.

Des de l’associació lluitem perquè tothom tingui les mateixes possibilitats per a prevenir el càncer, perquè tots tinguem els mateixos drets d’accés a tractaments, recerca i ajuda, per acabar amb les diferències davant aquesta malaltia. I per això hem creat un acord per aconseguir-ho. Només posant-nos d’acord podrem assolir l’equitat, per això demanem a tota la població que s’uneixi a aquest Acord Contra el Càncer.

Edicions locals