Una mirada a l'escola a través del voluntariat educatiu

L'opinió dels lectors

El Projecte de Voluntariat Educatiu de Granollers va néixer d’una iniciativa que podem considerar ciutadana, mediatitzada pel Consell Escolar Municipal i va entrar en funcionament el curs 2012-2013.

Des d’aleshores ha experimentat canvis. Alguns han estat forçats per normatives noves, per exemple el que va suposar la LLEI 25/2015 del Voluntariat i de foment a l’associacionisme que fou un entrebanc per poder mantenint el Projecte de Voluntariat Educatiu tal com funcionava, amb el suport i la gestió del Servei d’Educació de l’Ajuntament. Aquella circumstància va obligar l’equip de persones que l’impulsaven a cercar fórmules jurídiques que permetessin seguir liderant un projecte que ja en aquells moments evidenciava la necessitat de suport que tenien les escoles i de l’altra posava de manifest l’elevat compromís de la societat granollerina. La pandèmia va suposar un fort trasbals pel Projecte de Voluntariat Educatiu. Quan va esclatar ens trobàvem en un moment dolç i les normes sanitàries van suposar un descens considerable del nombre de voluntaris perquè una bona part de les persones són mestres o professores jubilades i perquè algunes escoles van optar per no tenir voluntaris.

Però el Voluntariat Educatiu segueix viu i aquest darrer curs 2021-2022 s’ha començat a recuperar i hem arribat a ser 80 les persones participants en el projecte, lluny de les 156 del curs 2018-2019 però superant les 52 del curs 2020-2021.

Les dones que durant aquests anys hem impulsat el Projecte de Voluntariat Educatiu hem fet tot el possible per donar-lo a conèixer, per tal d’anar ampliant la borsa de persones disposades a participar-hi. Ens hem esforçat per donar tot el suport possible a les escoles, ben conscients de les dificultats que tenen i de com agraeixen qualsevol ajuda per poca que pugui semblar. Coneixedores de la realitat educativa de la nostra ciutat, hem mantingut contacte amb els equips directius per tal de detectar necessitats i conèixer les seves preocupacions i neguits. Mai ens hem sustentat en la intuïció o la sospita per saber què passa a les escoles de la ciutat, ben al contrari, ens hem recolzat en el coneixement informat, preguntant a les escoles a principi de curs i passant enquestes de valoració del projecte al final de cada curs, tant a les persones voluntàries com a les direccions dels centres.

És justament de la darrera d’aquestes enquestes, la que va tancar el curs 2021-22, que volem parlar perquè ens dona una informació que creiem que s’ha de conèixer. A nosaltres ens és útil per fer créixer i millorar el projecte, però que només la coneguem les poques persones que impulsem aquesta iniciativa no canviarà res de substancial. Per això hem pensat que n’havíem de parlar públicament. Al marge de la satisfacció que ens pugui produir a nosaltres perquè sentim que fem una feina útil impulsant el Projecte de Voluntariat Educatiu, aquesta enquesta ens diu, de fet ens denuncia, moltes de les coses que tots sabem que passen a les escoles i que no haurien de passar. Són situacions que no passarien si es disposés dels recursos necessaris i no ens trobéssim en una situació d’infrafinançament estructural, ben lluny del que preveia la LEC del 2009.

El primer que queda palès a través de les respostes és que el Projecte de Voluntariat Educatiu està molt ben valorat, tant entre els equips directius com entre les persones que hi van participar. Les persones voluntàries se senten altament satisfetes (3,8 sobre 4) de la seva participació en el projecte i els equips directius posen un 3,75 sobre 4 a la gestió que n’hem fet i un 4 sobre 4 a la responsabilitat dels voluntaris. Tots els centres volen seguir formant part del projecte.

La segona constatació és que comptem amb persones molt implicades, tant entre les voluntàries com entre les que formen equips directius. De 80 persones voluntàries van contestar l’enquesta 52 i 50 d’elles manifesten el seu desig de seguir fent voluntariat en aquest projecte. Avui que tots anem de bòlit i que a tots ens manca temps, aquestes persones n’han trobat per respondre, valorar la tasca feta, comprometre’s a seguir en el projecte i fer propostes i suggeriment per ampliar la família del voluntariat educatiu. De la mateixa manera ho fan 12 equips directius, de les 13 escoles a qui es va enviar perquè eren les que tenien voluntaris. Aquests equips directius, carregats de feina i que no troben mai el moment de descansar, van trobar estona per respondre.

Una altra de les evidències que queda palesa en l’enquesta de final del curs passat es refereix a la necessitat de més suports a la lectura, l’escriptura i per descomptat a la urgència de les aules d’acollida per assegurar un bon aprenentatge del català. Aquesta és una qüestió que ja vam denunciar en començar curs a través d’un article publicat a diversos mitjans que vam titular Algunes consideracions sobre el català (https://el9nou.cat/valles-oriental/opinio/algunes-consideracions-sobre-el-catala/)

Finalment, els suggeriments que voluntaris i equips educatiu fan de cara a cursos vinents tornen a posar de manifest el grau de compromís amb el projecte de Voluntariat Educatiu i en les seves propostes s’hi poden percebre maldecaps i preocupacions a encarar. Parlen de la necessitat de reflexió i formació sobre qüestions com la resolució de conflictes o l’assetjament i, molt especialment, sobre salut mental i formes d’acollir i acompanyar infants amb necessitats educatives especials (NEE). Tot plegat demostra, una vegada més, que en moltes coses anem tard, per exemple en la necessitat de desplegar el denominat decret d’escola inclusiva (Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu), que porta un notable endarreriment.

És per tot plegat que l’equip de dones impulsores del Voluntariat Educatiu seguim a peu d’aula. Això sí, a partir d’ara ja no estarem sota l’aixopluc de RELLA, associació de mestres i professorat jubilat. Ho farem vinculades a l’Associació Cultural de Granollers i ens hem batejat GRANA, gra o llavor menuda que un dia pot donar un bon fruit.

Eugènia Anta, Agnès Boixader, Dolors Camenforte, Teresa M. Ferrer, Teresa Garrell, Imma López i Maite Subirà

Edicions locals