Les paraules no són innocents

www.ramonfont.cat

Ara que ja tornem a estar plenament immersos en una nova campanya electoral, considero que és un bon moment per recordar que hem d’estar molt atents al que ens diuen, per poder destriar el gra de la palla, i hem de ser conscients que les paraules mai són innocents. En termes generals, les paraules tenen un gran poder. Poden ser usades per a construir o per a destruir, per a guarir o per a ferir, per a unir o per a dividir. Les paraules no són innocents i sempre tenen força impacte, tant en els altres, com en nosaltres mateixos.

Lamentablement, però, en l'actualitat, cada cop augmenta més l'ús irresponsable de les paraules. Els discursos d'odi, les notícies falses i les difamacions són cada vegada més comunes en la societat. Tanmateix, també ho són les paraules dirigides a perpetuar prejudicis i estereotips negatius cap a grups determinats, i les que tendeixen a l’exclusió social o la marginació dels altres. També va en augment l'ús de paraules corrosives o discriminatòries, no sols per ferir momentàniament a la persona a qui es dirigeixen, sinó, sovint, per afectar la seva autoestima i/o imatge.

No obstant això, d’altra banda, també hem de ser conscients que fer un ús responsable de les paraules té un gran impacte positiu, perquè ajuden a fomentar la comprensió, l'empatia i la inclusió, alhora que també poden servir per a motivar, inspirar i empoderar als altres. En conseqüència, és important admetre el poder de les paraules, ser coneixedors de com les usem i ser responsables de les seves repercussions. I, per evitar que aquestes repercussions siguin negatives, hem de procurar que les paraules usades conreïn l'empatia i la comprensió cap als altres.

Amb tot, però, val a dir que les paraules no sempre són literals i, per tant, poden tenir significats diferents i es poden triar en funció de diverses circumstàncies, tant per afirmar veritats incertes com per mentir sobre certeses. Les paraules, sovint, també poden ser ambigües o amb doble sentit. Per això cal tenir prou discerniment crític per a comprendre la informació i els missatges que contínuament rebem.

Dic tot això perquè considero que hem de tenir clar que si les paraules, en caràcter general, no són innocents, en política encara ho són menys, atès que el llenguatge que es fa servir en la política, sovint s’utilitza per a manipular i controlar a les persones.

En la política, el llenguatge és una eina poderosa. Les paraules usades són acuradament seleccionades per a influir en l'opinió pública. Si ens hi fixem bé, podem observar, per exemple, com els polítics habitualment usen paraules amb connotacions positives per a descriure les seves propostes, i paraules amb connotacions negatives per a descriure les dels seus oponents. O com, per posar un altre exemple, les paraules poden ser emprades per a crear un sentit de pertinença i lleialtat política a un partit o ideologia, fent servir mots com 'nosaltres' i 'el nostre', per a fer que els ciutadans sentin que són al mateix vaixell.

El llenguatge d’alguns polítics, també sol usar-se per a deshumanitzar als opositors i fer que sigui més fàcil justificar polítiques o accions que poden ser perjudicials per a aquestes persones. A tall d’exemple, es fan servir paraules despectives per a referir-se als immigrants o els refugiats, la qual cosa pot conduir a la deshumanització i a la manca d'empatia cap a ells. També poden utilitzar-se per promoure la divisió i la polarització, creant un ambient d'hostilitat i desconfiança entre diferents grups.

Tanmateix, sovint, molts polítics també empren un llenguatge tècnic, argot i, en general, un llenguatge poc clar, accessible i inclusiu, la qual cosa fa que les qüestions que tracten siguin inabastables per la majoria de la gent, fomentant, d’aquesta manera, una preocupant falta de transparència i comprensió. Igualment, també poden fer ús de paraules emotives i exagerades, per a emfatitzar la importància d'un tema en particular, per a guanyar suport per a les seves propostes o per a manipular emocions.

Per tant, si volem navegar amb un mínim de seguretat en el marc de les campanyes electorals que se’ns acosten, és important que siguem conscients que els polítics parlen per tenir un impacte significatiu en la forma en què les persones perceben les seves propostes i que, per a evitar ser manipulats per ells i les seves agendes, hem d’entendre el llenguatge emprat en la política. I, per fer-ho, el més rellevant és ser lúcids i crítics, qüestionar i desafiar el llenguatge que es fa servir, especialment quan s'utilitzen paraules que són ambigües o que tenen un doble sentit, parar atenció al llenguatge utilitzat en els discursos i en els mitjans de comunicació, intentant esbrinar que s’amaga darrere de cada paraula, de cada terme, de cada frase, i estant alerta a qualsevol biaix o manipulació. Sent conscients, en definitiva, que les paraules no són innocents i que la nostra responsabilitat és obligar-los que siguin més transparents i responsables, per tal d’aconseguir que les nostres societats arribin a ser més justes i equitatives.

Si no ho entenem així, l’engany estarà fàcilment servit.

Advocat jubilat. Soci de BCN Legal Group.

Edicions locals